Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | ... | 248 | 249 | 250
Verslagen van lezingen en vergaderingen over belangrijke vraagstukken op landbouwgebied, gehouden te Schagen, in december 1926, (de heeren E. Brouwer ... et al.)
Verstand en gevoel (Paul Dubois ; met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vert. D.H.N. Adriani ; en met een voorwoord A.W. van Renterg)
Vertellingen van "The Trade" (Rudyard Kipling ; vert. uit het Engels A.J. Barnouw)
Vertoog omtrent de belangen van onze handel en nijverheid, met betrekking tot de algemeene welvaart en onzen finantiƫlen toestan (P. v. V.)
Vertrouwelijke brief aan een lid der Eerste Kamer over de voltooijing van 't vestingstelsel, zonder excepties, in acht jaar
Vervalschingen in veevoeder en meststoffen
Vervolg der beschouwingen over het ontwerp van wet tot vaststelling van het briefport en tot regeling der belangen van de brieve
Vervolg der proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, en naar de meest doeltreffende middelen, die verder, ter (G. Luttenberg)
Vervolg op de verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoo (uitg. de Maatschappij tot exploitatie van Staats-Spoorwegen)
Vervolg van de toespraak beleefdelijk op 27 december 1848 (A.D. Meijer geuit)
Vervolg-rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Ams (voorz. J.F.W. Conrad)
Vervolging tegen een advocaat der A..... balie (Mr. P.C.A.C.R.)
Vervroegde winkelsluiting (K.P.W. Besuijen)
Verweer (een Lid der Nieuwe Katholieke Partij)
Verweerschrift (J. Kleefstra ; voorw. van A.A. Pit)
Verwelkingsverschijnselen bij oudere grove-dennen (Pinus silvestris) in den nawinter 1927/28 (E. Hesselink)
Verzameling van eenige Bijbelsche gebeden, in verschillende omstandigheden. Als een vervolg op de Herinneringen voor kranken en
Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoorweg te Utrech
Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staatsspoorweg te Utrecht
Verzameling van instructiƫn omtrent de wetten op de nationale militie, gegeven sedert het begin van 1817, tot het einde van 1827
Verzameling van reglementen, besluiten, aanschrijvingen, enz. betrekkelijk het Lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen geli
Verzameling van stukken over de Internationale Suikerconventie (uitg. J. Rueb en L.V. Ledeboer)
Verzameling van vraagstukken opgegeven bij het examen ter verkrijging van het diploma als candidaat-actuaris in de jaren 1903-19
Verzekering, een schild tegen gevaren (J. van Schevichaven)
Verzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmeters (J.F.P. Vogin)
Verzoekschrift door de gezamenlijke eigenaren en administrateuren van landbouw-ondernemingen in de rijken van Deli, Langkat en S
Verzoekschrift van E. Francis, oud Indisch hoofdambtenaar, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Verzoekschriften omtrent den aanleg van spoorwegen, aan Z.M. den Koning en de Tweede Kamer der Staten-Generaal (ingediend E.J.H. Dull)