Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | ... | 248 | 249 | 250
Verslag van de commissie uit de aandeelhouders in de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, benoemd 19 Nov. 1867
Verslag van de jaarlijksche vergadering (Nederlandsch Gymnastiek-Verbond)
Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam gedurende den cursus 1911-1912 (C. Winkler)
Verslag van de ontwerpen voor eene vaste brug over den Yssel bij het Katerveer (met een voorw., bijl. en pl. van T.J. Stieltjes)
Verslag van de ornithologische afdeeling
Verslag van de rede, door Prof. Bolland in het gebouw Odeon te Amsterdam tot opening zijner colleges den 25sten September 1906 u (gestenographeerd W. Drees)
Verslag van de staatscommissie voor het pachtvraagstuk
Verslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-D (E.Hesselink en J.C.E.C.N. Mulder)
Verslag van de vergadering (Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland)
Verslag van de vergadering van de Delftsche Studenten Debating-club, op woensdag 11 mei 1910, ...
Verslag van de vergadering van de Delftsche Studenten Debating-club, op woensdag 11 mei 1910, ... (inleider: R.A. van Sandick, bedenkingen tegen den groentijd)
Verslag van de verrigtingen des bestuurs en van den staat der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te (Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren)
Verslag van de vijfde, jaarlijksche, algemeene Vergadering van de leden der te Londen gevestigde Associatie tot hervorming en co (Ph.J. Bachiene)
Verslag van den cursus in handenarbeid, gegeven vanwege de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in het
Verslag van een bemestingsproef op weiland met zware stikstofbemesting, genomen door het Old Burger weeshuis-Sneek
Verslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid v (J. Kasteel)
Verslag van eenen Kruistogt (Q.M.R. Ver-Huell)
Verslag van het Bataviaasch praauwenveer over het jaar ...
Verslag van het Liefdadigheids gesticht
Verslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873 (A.D. van Riemsdijk)
Verslag van het nationaal congres van het Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede (naar het verslag van den stenografischen dienst onder leiding van H.E. d'Oliveira)
Verslag van het ontstaan en van de eerste handelingen der Vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande 's lands verded
Verslag van het ornithologisch onderzoek (Plantenziektenkundige dienst, Wageningen)
Verslag van het te Brussel gehouden kongres de l'enseignement des arts du dessin, op den 21en 22en en 23en september 1868
Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van belangstellenden in en belanghebbenden bij de directe aansluiting va
Verslag van het verhandelde op de vergadering van landmeters van het Kadaster; gehouden te Amsterdam 13-15 juni 1875 ter besprek
Verslag van het verhandelde, op de vijftiende algemeene vergadering van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering d
Verslag, koersreservering, winst- en verliesrekening en balans over het jaar ... (Gemeentelijke Spaarbank te Arnhem)