Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | ... | 248 | 249 | 250
Verslag der Commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 27 Mei 1860, nr. 56, tot het doen van onderzoek naar den tegenwoordigen (C.H.B. Boot)
Verslag der Handelsvereeniging Vervroegd Beursuur te Amsterdam
Verslag der Kommissie uit het Indisch Genootschap over den aanleg van een spoorwegnet op Java (J. Millard, P.J. Bachiene en J.J. van Kerkwijk)
Verslag der Kommissie, belast met het afnemen van het vergelijkend examen, bedoeld bij art. 2 der voorwaarden te verbinden aan d
Verslag der Staatscommissie voor grondwetsherziening, ingesteld bij Koninklijke Besluit van 23 October 1905, no. 56, tot het ond
Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28, 29 en 30 September 1846 (M.M. von Baumhauer)
Verslag der buitengewone algemeene vergadering van het Pensioenverbond, gehouden te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en Wetens
Verslag der commissie tot onderzoek van de aan Duitschers ten laste gelegde gruwelen, benoemd door Zijner Britsche Majesteits re
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie … gouverneur generaal Nederlandsch-Indië … afnemen der examens
Verslag der commissie, ingesteld door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, tot het brengen van meerdere eenheid in de nomencla
Verslag der internationale tentoonstelling van tuinbouw, gehouden te Florence, van den 11den tot den 25sten Mei 1874 (N. Redeker Bisdom)
Verslag der staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 Juni 1888, no. 26, tot voorbereiding der wettelijke regelin (voorz. C. B. Spruyt)
Verslag der verrigtingen tot zedelijke verbetering der vrouwelijke gevangenen te Zwolle (A.M. Bentinck)
Verslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene