Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | ... | 248 | 249 | 250
Plaatselijke keuze (A. Don)
Plaatsing van ontslagen gevangenen (B. Gewin)
Plan tot oprigting eener Oost-Indische pakketvaart, dato 29 Sept. 1855, ingediend aan den minister van Koloniën
Plan tot oprigting van een Nederlandsch genootschap tot ondersteuning van behoeftige krankzinnigen en van herstelden (W. Hoogvliet)
Plan van de volgorde der werkzaamheden voor den aanleg van het stationsemplacement te Amsterdam
Plan van de volgorde der werkzaamheden voor den aanleg van het stationsemplacement te Amsterdam wanneer wijziging in enkele bijk
Pleegzuster zijn! (Mara)
Plegtige viering van het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem van 16 Julij-23 Juli
Pleidooi voor de moedertaal, de jeugd en de onderwijzers (J.H. van den Bosch)
Pleidooi, gehouden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, den 8sten Mei 1873 (J.J. van Angelbeek ; voorafgegaan een woord van dankbetuiging aan den Minister van Koloniën)
Pleit-memorie voor de geïntimeerde: de firma A. van Hoboken en Zoonen in liq. tegen de apellante: de firma Dummler & Co
Pleitrede over de regtsvraag, of het duel met deszelfs gevolgen bij de bestaande wetten is voorzien, gehouden voor het Hoog Mili (F. Pels Rijcken)
Pleitrede voor Vrouwe M. C. Bekking, weduwe R. W. Bulkley, uitgesproken vóór het Gerechtshof te Arnhem, kamer voor correctoneele
Pleitrede voor Vrouwe M. C. Bekking, weduwe R. W. Bulkley, uitgesproken vóór het Gerechtshof te Arnhem, kamer voor correctoneele (H. H. van Cappelle)
Pleitrede voornamenlijk ten betoge, dat de koning niet wordt getroffen door het oordeel over eene daad van regering (J.H.G. Boissevain)
Poeloe Weh (J.A. Kruijt)
Pokken en cholera (J. Hobbel)
Poland under the Germans
Politeia (Joh. C.P. Alberts)
Politiek beestenspel
Politiek en maatschappij (A. Plate)
Politiek pluksel (A. van Assen)
Politieke beschouwingen IV, de zwakheid van het ministerie
Politieke beschouwingen IV, de zwakheid van het ministerie: bijvoegsel
Politieke beschouwingen. I, De finantiële politiek der liberalen en der conservatieven ; Het vraagstuk der defensie (G.H. Betz)
Politieke beschouwingen. II, Koloniale politiek (G.H. Betz)
Politieke beschouwingen. III, Buitenlandsche zaken (G.H. Betz)
Politieke herinneringen (den schrijver van "problematische politiek", ...)