Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | ... | 248 | 249 | 250
Over de aequivalentie van man en vrouw (Catharine van Tussenbroek)
Over de aequivalentie van man en vrouw (W.H. Cox)
Over de behoefte aan en 't nut van meer wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en letterkunde (uitgesproken J. Beckering Vinckers)
Over de bemanning van 's Rijks oorlogs- en der koopvaardijschepen (een' vriend der Marine)
Over de bepaling van het geslacht bij wilgen (B.v.d.B.)
Over de beteekenis der nieuwere psychopathologische inzichten voor den jurist (J.M. Rombouts)
Over de beteekenis van het onderwijs aan het ziekbed (P. K. Pel)
Over de doelmatige beweging in de natuur (C. Winkler)
Over de drukking waaronder het gas door gasbranders gevoerd moet worden (P.L. Rijke)
Over de economische belangen van Nederlandsch-Indië (N.P. van den Berg)
Over de eerste expeditie tegen Atjeh (Generaal Booms)
Over de finantieële gelijkstelling (V.H. Rutgers)
Over de geldigheid der wet van 28 julij 1791 betrekkelijk de mijnen (H.J. Bool)
Over de gevolgen van ontbinding en sluiting der Kamers van de Staten-Generaal (G.M. van der Linden)
Over de groote kavallerie-aanvallen in de veldslagen van Frederik de Groote en Napoleon (vrij uit het Hoogduitsch vertaald)
Over de haven in de Noordzee (D.v.K.)
Over de impopulariteit van ons leger tijdens de Republiek (W.J. Knoop)
Over de inrigting der openbare weldadigheid in Frankrijk, dienstbaar aan de uitroeiing der bedelarij (H. Picard ; uit het Frans W.H. Warnsinck Bzn)
Over de internationale arbitrage in de Tweede Kamer en de codificatie van het volkenrecht (J.P. Bredius)
Over de invoering van het Pruissische systeem van legervorming in Nederland (F.A.V.W.H. van Tuerenhout)
Over de invoering van het Pruissische systeem van legervorming in Nederland (F.A.V.W.H. van Tuerenhout / namens het bestuur ondertekend W. Hoogenboom)
Over de invoering van het Pruissische systeem van legervorming in Nederland (F.A.V.W.H. van Tuerenhout)
Over de joden (Ægidius Hanssen)
Over de levende strijdkrachten (W. Rooseboom)
Over de liefde, haar wezen en hare kracht tot het voortbrengen van schoone werken op letterkundig gebied (W.G. Brill)
Over de materialistische opvatting van de geschiedenis (G.W. Kernkamp)
Over de middelbare meisjesschool en De Keyser's Programma (J.P. de Keyser)
Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten (G.D.L. Huet)