Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | ... | 248 | 249 | 250
Ontwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]
Ontwerp van een algemeen Nederlandsch spoorwegnet
Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar Den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam (J.A.A. Waldorp)
Ontwerp van eene kolonisatie voor de eilanden Sumatra, Borneo, Celebes en Boeroe, uitmakende een deel der Nederlandsche O.I. bez (F.H. van Vlissingen)
Ontwerp van het eerste boek van een wetboek van strafregt (S. Cool)
Ontwerp van hypothecaire wetgeving, ten dienste van de commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van den 15 augustus 1939, no. (samenst.: Ph.J. Bachiene)
Ontwerp van wet betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen
Ontwerp van wet door de regeering ingediend op den kleinhandel in sterken drank, benevens de tot 1 Mei 1901 geldende wet
Ontwerp van wet op den leerplicht
Ontwerp van wet op het lager onderwijs van den 30sten december 1855
Ontwerp van wet op het middelbaar en lager onderwijs
Ontwerp van wet tot herziening der Grondwet (bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt S. van Houten)
Ontwerp van wet, regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen, zoodanig als dit door Z. E. den Mini
Ontwerp-Duurtewet (met een inl. woord van H.Ch.G.J. van der Mandere)
Ontwerp-Treub voor de wet op het belastingstelsel 1916
Ontwerp-plan om Nederland op eene min kostbare wijze van voldoende rivier-waterafleidingen te voorzien (P.G. van den Bosch)
Ontwikkeling en doel van de volksuniversiteit (W.W. van der Meulen)
Ontwikkeling van enkele chemische problemen (J. Böeseken)
Ontworpen herziening van de artikelen van overeenkomst der Nederlandsche Handel-Maatschappij
Ontworpen herziening van de artikelen van overeenkomst der Nederlandsche Handel-Maatschappij
Onuitgesproken rede in de zitting van 11 Dec. 1883 (P.F. Hubrecht)
Onverpligte edelmoedigheid of gunstbetoon (Scepticus)
Onze Hoogere Burgerscholen (E. van der Ven)
Onze Koloniale Staatkunde (H.C. van der Wijck)
Onze Oost
Onze Tijd
Onze Weermacht in Indië (F. Kroon)
Onze West (W. Elout van Soeterwoude)