Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ... | 248 | 249 | 250
Gedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862 (D. Bierens de Haan)
Gedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862 (D. Bierens de Haan)
Gedachten over opvoeding, onderwijs en onderwijzers in Nederland (een onderwijzer)
Gedachtenis van zestigjarige evangeliedienst (C.E. van Koetsveld)
Gedachtenis-offer aan J. C. Schotel, zeeschilder; ... (J. van Harderwijk)
Gedachtenisrede in de Vergadering van Moderne Theologen, 7 April 1891 (uitgesproken den Voorzitter A. Kuenen)
Gedanken ├╝ber Waldwertrechnung (F. Erdmann)
Gedenkboek ter herinnering aan het vijfentwintig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Warfum (R. Rijkens)
Gedenkboekje van de watersnood in 1861
Gedenkdagen van het beleg der Stede Alkmaar in 1573, 21 augustus - 10 Oktober
Gedenkrede 250 jarig bestaan Seminarium Remonstranten (C.P. Tiele)
Gedenkschrift bij het twaalf en een half-jarig bestaan van het Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem, 13 Januari 1884 (F.W. van Eeden)
Gedenkschrift van de inhuldiging van Willem III, binnen de hoofdstad des rijks, 12 Mei 1849 (A.L.G. Toussaint)
Gedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916 (W.G.F. Snijders)
Gedichten (W. de Jong)
Ged├Ąchtnissrede auf Hermann von Helmholtz (von Th. W. Engelmann)
Geeft acht! (Friso)
Geeft eerbiedig te kennen, de ondergeteekende, fabriekant in kristal, glas en fijn aardewerk te Maastricht, gedurende 11 jaren v
Geeft met de meest verschuldigden eerbied te kennen .... (Gilles)
Geeft met de meeste onderscheiding te kennen de Zevenbergsche beetwortelsuikerfabriek "De Phoenix" te Zevenbergen ...
Geeft met den meesten eerbied te kennen Gerhard Abraham Magnin, genees- en heelkundige op Java, thans verblijf houdende te Haarl
Geeft met gepaste bescheidenheid te kennen Peter Drelaud, oud 49 jaren, Britsch onderdaan en scheepsgezagvoerder, wonende te St.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Vereeniging van beetwortelsuikerfabrikanten in Nederland - gevestigd te Roosendaal
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien he
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de raad der gemeente Heusden
Geen ambachtscholen maar ambacht-werkplaatsen (L.M. Moolenaar)
Geen andere naam (J.H. Maronier)
Geen antisemietische maar ook geen anti-christelijke beweging in Nederland (L.W.C. Keuchenius)