HomeDe taak der wijsbegeertePagina 48

JPEG (Deze pagina), 608.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

..;.,.,5 = V, ` ‘_· VVN V1 V xs': ’ » V V V
' .t«:i’2Sëï.`ï’*VV‘· = V V ‘ ·. V. ‘-=W V ."·,.`· · . 2 ···­ ..VV, ‘ *‘:VV V. VV V ·~¤ :v~ ;ü‘*· · ’ ~ ·~ >¢·"· ’*~~
‘`‘v .u¤ïP_;.j ;;Vg«·· Bie “j `i §Q.e;V· `2;!êj'fT`§1Q§ V #'*~ . ·· ‘V `V·.»;,V; " · « ­ ‘*
­ ,Q·ï{§§fï»»,ïï鹿ï§?êï?’£ä€.§ï?§äï1·4£ï.¥'2«ïïr;i£*ï;'V‘ï*’-‘F=..Väï‘~Vä;VQ§u"lïëfL<.·»­=;Y·IE"燎£üï' `€ïê[ï?¤%4%.V,l_ï;";a>.·£:;ïV`I*iè;g`:·;­·ï"ï t V 1 . · `,¥{ [ ‘ I ki ·. V_ V ’gI;,
* M ·" ` ‘··· “V;«T... -­:z¢­»»­‘V·¤‘¤a?­=<V .1:·ä·«;ï=«; ‘·‘v ¥ ­‘€4w·t¢ï=·, ä.·ïv‘ ·*‘¤ ‘ ­- ·-Se .~ er · »· ¤. . ·*-·"“.è.=r»«¢V­ W? V<.­.
`'`' ï·«ii*‘x¤¤:·'5­”’è‘·:C‘ï‘. C ·. ‘ l· . z. :ë¥ï:·`;"’-V; ,;·
,,Z·
;» vg; jy_,y.,, Vygr ­~V3VL;/2{V·a; ..>.· NV, W- .~ · Vw v .è,;:« ­ ~ · ; . ­,«;VV ;­V,;VV VV VV .·V 4Mg;_»V·.:;V_EVVVV:;.s_ «x- ·­=VV,¥«€;V/._,­;,; V V V_..;;V ·. V
läfim . ­«V ·~ “ ‘1.·«°·­ " 2*: n <`•. ‘*‘ -5 uw ." §ä,<`­ · K%¤w~·ï·=ë"¢·"f§,E ¥p¤3w,V»§;'路¤V"’w¤ ­* Y ­ V ­­:·. «V"*¤‘¢‘J”'¤·‘ ·"¤‘« W2. V ~: ’ , V ­'ï V;?­ §‘ €«2"»«V.» » .·:»gv‘­ « ·*
VV_‘V:V *»V ·l V .V ­ ,::-0: fs V··_ bg; ggn;i,P;·VJäVx_ä»>f;èf$2u·?jç· ;,=~äf§,_ _ ~V·, ·V_'V ’·_, .V».-_· .%;.4; {V;. `·;.««,»,`g·; ·­ï '·V•;V ; (VV; V5; hey; _V»_ nx, dè 7 V ¤J¢,»:4 .. · r; F V~1uV;­ VV¤VV ·VV,V, ,_§=·;_ * ,¢~ =;;V : 2 V Q; __::«, ' VV
[iw W. ‘ »‘ ~‘ " » L ­i ‘. »·VV··‘,«' x ··· N JV,VL;ï“=F` :.'ï";.'­ä.· '·¥I*;"». ;.;‘»1·=?;·¥ï""ï¤.:*’ 2 ; •:­-· ;"V"1r<­_‘r. V . ;· ‘ ··.‘ :;*‘ ~ MY- ws 4 :‘¤ <‘äïY;V<‘ï'ï?*:1. V Dïwäx _ A
'* ` en V V "Qïf ’V°;< *¤C`·"«>,;,¢*, ‘ï J ?<>>".·f` 7ï3’=äR”I`. =.ë§:'.,§ ¥£ üäê. V­= > " " ‘ · V;.?·‘ < , . gë’ï*h·`3ï· .‘ï‘
<·` ‘ . V' ' ï.‘ ’~ »· ’ >f‘·.ï”··Sk= V`. ~g{.‘·L'V‘ '«` ~·‘:ï·*çï‘~.~·' 1"‘¥.”ï':' ­x,·‘:"?` * "ïI?` "­ï*+«i`:"· ·. r-:;L<t:”~ ",;·V; ·"è ¥¥ê*<$1'· ` “ ­·’êï’ê=¤ï. ?路*"‘ gxçäv., E; P9`
VV _ V V V V V V VVT Väh, .VV:VV_gV{~ V­V V_­VV­ VVVV V, yn .. V.,V·« {~_ ·¤.V. -._V» · ·._. V V ·;y=_{V;V;;g§ïV·_V·5;;., §;V.Vv Vïä
V ~ V s · V ‘ ·'1`·'i. V:· ·~ ~ . ’:¤~L" ·’ ;è * M" · L . ‘ E =.` i·‘ï’V " " ·« *’€*=*^~. '"`` ïF“· ­ ` < ‘ ­‘ V
·;· Q ·. f 'V · V · <'ï*2.J·~“ · e` ·’ <.." )ï’* J ïF“.*VJ” & ‘ vv äï 35{ ,·ä» L F ?
) ‘ V. V. ­ V VAV /jVVVV· ‘ V .V V · S .VQ V { Vu; . »4 ~· ·~ v ;V 4­ _ ,~ _)¤VV,;V.-_ q·;_ ·V v V.;§V_ »«·­:»;ä;,çä._‘¤.V­Vgéz»g_@_,ïä_ ;;V,·;VVV,V.>3áê ·;»
VLVEJV v V V V .· _ V ~., `V . . V, V V , V X ` V _ V ‘V V V `;V VVIV _' EV jg _. V un,. V 'FVVVV_ VV%_V‘V `V·V,VïVV_uVV__‘€®V' V V I. VV_VV::_ FVQVVV V. YVV V VV.#ä&_;§*,
$5% ~~ ~ · V ; ' * · E’ Vy V .`~V sr ;.~ ‘ v V . .` ~ V~ n_ ·, ·§­ i ~Vx r:<y­‘·'=,f~‘,;ï.,.. ··< V;JVV;;<3x».V ·«V·­·;V; r. · = ;·­g¢V <;
~,Vy· . · y.. 5 V ­> V A ,·~V , VV ‘ a V, VV;. ‘ · ·S :_. V · V,:..;g>_§€.V«ïï;=,; ~‘ V«§V;·»»VVVgV; .V
gw. · . ‘ ‘ ‘· · M " V"` ¢ 5 ~'·( ; V1 1* ‘ » ’ ’ ~ ‘ V-‘ ‘V .V V.~ · Y ·V ;+;;2*j<` ...·«­F;~ê‘; uw SDM? ;~ g»=­>·.¤‘­w ‘v;"T螺a J
V J V ~> M { V `· V · ‘ . _ ~ VV ' ­«· ` 'E Y,­ ·,,‘·_*· S' 5.+ V ·2 '2‘ · !;­ ’ ~»·· wg ä ­ ·;w,: ‘;"ï.‘ J
.Y.< · . Y. ·‘ ., " J . ' .­ ·· ” =v u ‘ ' i · .· V V I· ‘= 1 gl ~*.»'.‘äV ¢ `·. ·’ . ~2 JX ‘ ,`»ï°§·a.~V=L‘ V­¢ Mr"`
· · y` · » ‘ " , ;> V‘ -. ". ‘ . «~¢~ * ,·· · WA ;"‘JV ` in V = ~ :;..5;, ,» ‘
Lg ,_ V ·- V V V VV « _ · " V ;V V: As ' ­ " ~· V ­ V V ­_V ‘l; V ‘¤ fvl ' ‘ '•» VV_ V * 2 V jïï ’ V ç- ï:’,,­:V ‘ *;V7· V, V V j4,_ ·V V,j·;,
vw 5 4 ‘ ’· RH . J « { »x * , . »« ` ^ " . . ‘ ` ~ ’ ` V ‘ `. ` ~ > ­ .'·.­'ç " ·‘ "‘ · ~·‘ï""!"` JT Vr [A"., VV ` M `. J 'V Y
V V' ’ V V ' ‘ L". · ' V;. N · Vyyï ‘ J-; V ­ 'V *V ‘ _ V mn V,­ V'V. ‘{ " V. ­V V j (T; ­V( ,,3 'I ‘ ,·f=§' V;.V’V, V 51,, 5,, . .3,,. <·
{ V· JV · ·& · V V VV ­ VV X ;· V ,_ 1; ; ·V /V VV V. VV ‘ V· VVV VVV V V ` » 3 ‘ ' ;·.­ V<V v Vzx V · «' Z/`:,V V.V.:.Y `LVJ Vy; V
-V;.··f:C¤· V» V ` , l w` ‘ w ‘ V. 7 , " · · ` V .:1 ‘·' «~ · F. .‘~ ;V f,­· _~~"‘? ­
.¢..;·V~,. V V V IV ,{ 2 V · ~_ .V»~V V-; Vw,.
VVV.; VV, ·· ­ ­« V V V V V V V V V . V V VV V V V V, _y V V _ V ~ V _«V VVV V_~VVVV-a_ «.­
’* V~·';VV~V VV ` 4 ` ­ ` ­ V vr 'V · r{V~ ' " ~ ‘;»~. V '> `V (`.{3‘ 6 1
- ,V.V ~ .· V ; . , . V. V · · V , · ­ ·- Q _ · V
V V V ) V V V. . VV V. V
<·ä,V;·y·VV=qV~.yf»· · V · V V » V ’ V · ~ . «
mx x.;VV~_V·~ V- , · V V V V . V V. - r q­ V · V·· ~
§g., V"«°ïàV;_ VV V V VV V V V ­ ‘V Vx « V , V .· ^ l ‘ V ' V~ H VV V
EV/ xiägxiïy. ., y « ’ ‘ , ` » ` ­ lr X, '^ Kr
E ·.VV L ’‘‘‘ *` · ` -1 r ·,V ~ · . · ’ V V, . x V 2 a ·. SLV
Vzfqiçx ­Vc_ V 1 ` 5 VV _ gz « { V V XV V ~­_VL ’ ‘ ` V ;V r I Sp- VV
;ïï?E’?è‘..J"x,~VV1 ‘ V » ï . V ' V, ' » V 2 . ~<
‘· , V V.V V [ . « . A 4
’%;·f`=‘. 1 JV ·‘ V ·’ ' " ‘ ‘ ' n ` _ · V I ' J'? _;
mgêg V?_;,_2VV·: V, ,r ­ V V V V ._ V _ _ ­ LV V ­·l ­VV VV V
VV ¤<~gïV;V_«V; ·V VV, V V V V V V __ _ , V VV 4,,
§» V.;ï£22?=V* _ • J VV _ · ~ · r ’ ­ __ y ` V ,­.( V·c ·
Qi`:. ,» M ‘ ' ; V , · * ‘ « S » ¢ V . ’ ;· ~ V
,« ­._ -· , · V V V V 5 V, V « 4 V· . [ VV
· e r « ` = · % V ’ . V V ~ V ·V à C ‘
i ~· r ‘ · ’ ` ' '­ · · ' ' ‘ ä
V · ‘ ~ · ~ V Y . ` »~ V 2 V. ·’ ` " .
'.'.»ïï'ïl=‘ ­ . · ‘ V ’ ‘ x V 4 = ` E { "
r ­V.;vï1M‘£j, ·· .· - . ­ . " ‘.~ ‘ ‘
.x·«<V.V ~ ..> ·· V V . F V , 3 » .. V
N: · / ‘ ‘ · . ä · " i « ` V V ` ’
3 ¥ V‘’ » ` . . V , ‘ · 1 V ­ · . V· gr:-¥?
#. ·is · ‘, V, V . ; z ' ' · ~ ' -- V Ei 1 ` ·ï·;';'*‘*
­L‘,E=ï;" " · f VV ‘ Y ­ V V ` ‘ ` ’ ' " V “«',j" V " ` V
°..;l‘ïï;:a?4­“ f*%ï%ï'F.~ · ~ V ’ V " ­ " ‘· < » · "‘ ‘ ` V I V` g
[ V/‘. V~ V· V ' 1, "· ‘ . V " ` V ·` V V` V ‘1
‘ 1 ._ · V V y ’ V V V, V ‘ · I ‘_V / _V " V VV
-·’f;=·=­‘ ‘ §¤‘.^’ « ' · ` ' ` · ~ ' ` F >· · ' ‘,g ` 'W V
Vïëüïïïï K?" V · , M . · · ( ­ V VV ` ; ‘·j:e. · V
.:á=¢’r=~A ‘ V V ~ V _, * ·.’ · . gr; V
`è1"?ä· °Y'­ ­~, ·’ ' y · ` ‘ ,V V ·' r W ‘ ,;`f­
4% VV<=¥.-. · V «` .V V,.
*¢v"' «?¢‘:ï@ V) [ ‘ _ · ‘. ‘ V '~ ` £_» " .1*V V
gm y;<`,r V V V V , V ,. V: V lx,
.'V/ `V ‘ V V V V V V V «1 V ‘ V « V V _ V
¤ V¢§VV;;V.,;;i _ V . ‘ » « V V V · . · V V·= ;.;V=
,_‘ V Q ­- ' ` Y ·' V ‘ 7 F I 4 C‘ ¤x‘ V V ‘ #_ TF
V · -* V V V ’ V · · V [ ~‘ JV J
Vw;;à?Vg_V,V · VV . VV V V , V V ,· _ V .-» _ VV V {VVV V
» 4 ’·’” ` ` ‘ 4 · « ' ‘ ' · ' · ‘ V "
;V{« VV$Vf·‘V_$_)|V_¢_V __ . V X V V ·« V v_­ _ V‘·:‘·V ' V V
??*?”i{z¢à¤;· J · ¤ · ` ; 4 V · " ' V X'. V ï‘
. mw `;,x~;;V.,;;_·., _ _ ` V _ V ·· _ > V·V V »
V V · (V ‘ V . ‘ / · V S * I VL; V 1 .
v ¢`l,,ïï£`~ç~+’1¥_,,¢‘? V « ~ V 4 « 4 · V V V J , EV '. 2 _)="V V
.. W,. 4, · V . ( V V V
V V; w ,·,,V· VV;. V V V V~ V . V V V_ ­V V
‘ ­ äï’ä_ä`ï"~"' «· ` ` ` ~ ” ’ " ’ « · " )*‘ ` { "
V w . <w «4·.··’»,‘= V V ‘ ‘ V ’ ‘ . ­ " V . · ·= ’ 4 ··>‘= ‘ L. zw .
·V @2: ··.^* 'ï..= ‘ V V V ~ ~ . ` · V ­ «’ ···~M»' ‘¤
-V'‘ w ‘ ‘ V ‘ " · V ­ ` ‘ · V ' ‘ V ” { V‘ M .;"a­= .
‘*«£·5’ »· ï&‘¢:V ­V V _ . « ‘ ‘ · _’ w -. · . ·/·` V- ~ w ..·· ·
L Vïëgïf K ·. HV- ­ ‘ » V. V ~ · H ( U . · ‘1T ,V] ··.
@:,3 · . V V U V V E ,‘ V · ’ V ` V _ w ,- .« _U V·{V ·v-« V
!g^fB(T`2­ E VV 2* · “ V; · V, · ¤ g. { · · ' _ __ * x ·,VV_ 9 _·V
ezvïà 2%- ·f’ .­~/ · ^ ‘ V ·‘ VV ‘ V- M « VV . kg ·V
T V'fh«,‘ ·4 ­·_<=»»­_ ; /. V _ '. 'V V V V V L Vw, ­ , » V {
Y: "{ïLt?3ï‘: Q) I e k ‘ ` " / · { If? ‘ ‘ , · F ·« . E ` L' » M I ~ I ir V
VêVVVV?€€;Vä‘ià,V ~ë;V~V&V VV ix ­ V _ _ ~ V V ·· V VVVV V V :·V V
··e; r‘:¤Vge=jQç;s `= · V V · · V / ~V " V+
·¤. ;‘~·`«ê£: >~"ë~. ~ . E . ' " ·‘ . ‘ M ­ · · " ‘,é;
¤V ~_.:=-4:V.a·> . , V ’ = , V V x ’ ·· » VP . V ­=
jyM‘=3x«·g3V pd ‘V V V [ · . ` · ` '~ · `· ­ ~ "· ~ V :’ ~ ‘h
.V.x·V·V;,;w.·=x Vxxçq,) ·_ V · . V V~ V V V V (V e. >
V .VV · ­ " . ` _ V V S V V ~ · · V .­ K V »
·. _ “ · ` 1 ­ ‘ ‘, ï ` Y V , · V` v?= E
V V ' [ ( ' ‘ [ ’ ` ° Z
V . V ­ V _ _ ¤ V V VV . ­ V V «V VV V A 4 VV ·, VV
'=sï :€>‘¤»>€#`¢ M ‘ V., · ’ V. · W` " ~ ` ·‘ « M. J Y f
F Vi V ‘ E- ' « « V. »· ;{. *, '.,.¢Y·- VV ;
$V. ;"=§ .'ëïfLä€Y 1. ’ *V / ' ' 9 . ’ ·x ' ‘ Z x V-*·.?_§·F· 5 5
V *;, ,g­*¢’~,‘«V&V "~ ' " « V · 4 ‘ . ‘ .*« . ·.; V' V.
V3;. · V U : V _ « :· _ ,. > . ; · V V ; FV ···­ . «
·V_,,VV ä3V,?,VgV~V, ·«_ V ‘ V . V _ V V VV VV V J .V V V ;à;g.«V·_V3_V V.
·»¤ï$= ‘· Mg » ~ ~ ` ' · ` . ~' « BL-? · ‘­ ‘
­. .V.~c . ~ · · <­ V . »- V. V ,.VV ­
T "·‘«£ä*~;.§­ V V . ‘ / .­ V « ` ' · . 4 ä V 4, ' ‘ VV L V yj V. Vj ‘ V .
; ;:§;53_·¤V;V «‘ V \ · V ~ ~ . VV _ V ~ V V « · VV LV ·9§::»{VV VV
n ~"· ~ ·· ‘·S'4ëCf¤ Q , ·‘ · ‘ ’ M x’.>=·c;,«~
· g« uwe ‘ ­ ‘ · » · [ x ~ V « ·­ ww
V_V•. ;· ,«Vg¢»r_-V » V V . V » «/ V V , ­ ¥ J ·V· r.·> . `V
». ­ ë.>,§pL!,{~;fàVV,x­ V _ ­ _ V , V _ wV VV_V·.;V, V
.. ‘ ·ig!.Z.LV " ‘·r V ‘ . · V · ‘ ` ' . ` 7 ‘ .
’ ?;.V,"e·.. ` ` V "
xy .·¥:e · V , . * V ‘ ~ :· V~«· ‘
V [ . V V «V . ,· V .­ _.·:«{
‘» ‘ "~‘·'­‘~x~ V;1 42;; `; . ' ~ »«~ · ·” . “ V ‘è_­ »
? ” %ï,rVV-VV ` ; ‘ ·V ^ · « " ' V · `~ · - . ` ' · _ · ‘ VJ JL;. ;
V; VM, ..~­ ~·=,Vv xv , · _ VV V V V .
Vw-,V:,·:· y V1_f‘ VV ’ ‘ V [ . wy Y
V; . 7 ·~ ‘ « ` V V . » V V _;·,V. IQ
'äï=V;ïr»r>.­.ï V K V . V. V . ’ . _ ;VV··­»,· V (p
V ‘ V · . · ·»> · · · Vr V1
‘ ··v. V. · ·V ‘ ‘ ‘ · , · ww. =V
V ” . `J ,- , g · ’ ~ ’­ - J
V._V­·.. <VVVV · · ­ VV .­ V, V V ·. Vr .»
. V , V V V V VVV · V: V V· V . ’ V V _ VVV
« ‘ V ‘ . , ·V V »- N J ·
­ e mu _ . ·V V .V V ·~ _ ,­.
_·»A"g ‘>·°á‘·$’ +,VV,; V ­,;' I · V _ ‘ _ . V · «• V .· ­: ` .
¤·.~;·_F2V;._v a V · » ` . ’ A ' . V 3 V« ’.­ `
V VVV.»­L WVEIVVV . V _ . w · . . «»· ­
VVVVVVV ;V V V VVV, . . _ _ V , V _ V ,` V _ V V
V-a ïïh GM V. · · w / ·‘ ’ V V « ‘ I ·;
e2a#r;;$ï¤;VV;V VL_jV:·­· _ · . -3 · « · « · ¢ ·· ‘ ‘ (
V VV_·gV_V?;·‘.ä; V m/V3, ;· ».·· V ·· xVV ~_ , ­ _ · · _ _V· V V _ V _ .· wp fwäq
g;·=V«£ï··,.ç # · ”V S ‘ . ­V ‘ [ ’ ·‘ · ' V ·. 4 ·`.'*¤’=‘·! V»
.. ·#< .¥ï=r 1 ‘ · # ï‘ = ‘ J x V · ‘ a ‘= M M
3,;-5 _V " ,_ V V V V V _ »L ’ V . ‘ { ·_ g
­ v.·‘ à V‘%¢V·*=‘:=i;~ V. · ` ~ · ‘ V . · . ,·
V ‘cá·q«g;;V V. . . V V V ‘ · V . ~>­ V · ·;
., V. · - Y V . ( ·¤ · ­· * - V ' * ,· # · *-· U
‘ ;‘ §VV__7§;{zVV #y;;;r:{·· V . .‘_ ­ V JV V V, # ~ /· , V" ’ 1 / V ., · ‘ a
`· :¤*‘1V%»<_.' ?i¤·ä¥V;v~‘.<§z· « · ~ V = V · ­ ' ~V ` /
· _T€§>,;ë 1;:c. ·· . V · «· x V = _ . ’. H 4·
VV ;¤»· c V , = V > 1 . ~· ‘ ~· ‘ V f ’ V
· ’ V ; V ` ‘ · ‘ ·’ Z V , ‘ ‘ ‘ V * ·V·· U ..,« · ¥’ ‘
.· » " ' ` r ‘ ‘ ` * V V. · çä ;;
V V ««V¥3~3ä1i_ :V VV _ V ·`_ / · V V_ V Vg; __ V · V ­
»’­’*.=·,êï*ï ‘ ‘ ” .. » · ‘ · >" ‘ " · ` " ; .
` -« ‘ l ïV ' ‘ = . ' · ‘ ` · V A `{ ‘ ` ,· ·
· ` A"'>ïrï‘,§$·;' §·~L”» [ 4 ~ · ‘ » " ’ " ‘ · F,
V V .·: .­ ï‘ ·. ­ · ~ V ‘ .. - · · [ V ·
. ` ­ · ‘ .· ‘ « K : • ·' f?‘ ’· Ja 'I
. V E V:";·ï?à:·$ ‘ <` · »- { ` · ‘ ‘ ­‘ * ¤ · ·‘ ‘ ­ V
V - -e.­»VV==: 1= er g ·¤ = V ­ · ‘ ; V, · · ·
= ­ V . · . [ VV » = · . ‘ V . [ ·. · ’ ` 2/ Q
‘ ‘§g»g~;s­*V < -« ; V, - ­ . · V V . .» . V Y- V, VJ
$:;.;;,1- « V.;·:,`,«,=*-V · ~ « · ­ * . «. ). ·V ~ · « V, ~ .‘ »V V V Vw-;
~ @*·~I~x;"·‘; ‘ · ~ I « . ­ ­ ­ V V ­, · . ¤ V
` - x [ r 'lj · ‘; ` ' ` ‘· `~ * · · ' ‘* ‘?
«· V ­·.»€s,:’_V g ­V; V . I ' _ . ~ ·. VV V [ ., V « >‘< _· ‘ Q ;; :
A t ` ‘ V · N V V · M · . , V ` ­ *’ , V · r `§ = lv . ‘ : ‘ 1 ï
* * ‘­§+~ ,§­.;é‘­.·«·;ë«,·$­V: V ‘ · · ' ~ V .V ` ~ xx a · P V, [ _
% .» ·n#;= "¤*g.«%¢;~ ' ~ « V‘· ·. ‘· V V ’ ­ ` · V, V / · » 1 . c JV.
H *·>*·§=; 2 nV * N » V x e ` J · * / ï~ ' . ¤ ·"' V · J ‘ V ­ · ‘ ·· 'V.­« · « 3 Wi
;' ·­ ·’VV_;»;. $ ;;‘_ rg ’ V x V V. · . . . x, k _,._ V · .,_ . V_ _ · ~ _·­#·1V_<VV er
: Y VV {VV <· ;_ _ V, Vi = T IV V V, V ~<` ~ V V`: ¤ V V . />.VV V V, V Vr· ~,_ VV E. V ',«V”V.VR¥ VZV VV {LV VV
V · _ ’¢= ï·r­V*fE··‘ *'-’r...·H··· L.Li.;4;1z¤;V­Vi.V_, Q; L. ·.!’. ­ c. ï'_V·.‘ 1 à_;i“V .,V. ·,.....··4.,‘ .,.a=,.«.,._.‘-A;==».;»».;«.~L‘£»ea¢...L.’^·..-h.V_.,.«~á.;·L15V- ·:’èu`2=ï2à·:;.,.mêL..ïl