HomeDe taak der wijsbegeertePagina 3

JPEG (Deze pagina), 629.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

` ·’ V V V V VV `VVTVWVVV V V VVVVVVV V V VVVVV .` V V
· E. W
'Jï . < , ' E E .
VVIJSBEGEERTE ‘
DE TA AK DER W T
. ·' ` .· E ë
V V sl, 4 A --­°<¢>¤ «><l>¤--
‘ jv rê V
t`I"á*’ ‘ V · '.
` ‘ > 1
`êg TER AANVAARDING VAN HET
"‘. 'V. W V Y
E " V c HO()GLl£l+.l{AAl{SAMBT IN DE W IJ SBEG l+.ER'l`E
V aan de Rüks­Univarsït@it té Utrecht
E A; ­ T
op MAANDAG DEN 15den OCTOBER 1906 DES NAMIDDAGS TEN TVVEE URE
UITGESPROKEN
VV:. A, DOOR
DB. P. H. RITTER V
. ‘ « ‘
VV ·_ ---/;`»<>@><><>-­-
A VV BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ
A ‘ VV T voorhccu
T Q E. J. BRILL ­­ LEIDEN
·ï · 1906
QL V Q;
IQ;. i? V • 1
FF A