HomeDe taak der wijsbegeertePagina 1

JPEG (Deze pagina), 701.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

1 ., . · ‘‘‘’' ’ E .·­­ ··· <.z.§ ­«..#e /àx·¢‘~.· äï'»·· «·£kr.»=,·:·¤»J<L«ï‘ wa" .
· _, Ms ·,-.· we ç; ,.»,· " ,· .F‘v·a " ° < ’ ·";:’ " ï"’ï?` ‘‘‘’ ·ï‘«ï~?·"~""•‘fT·‘·"‘”""’ '· ·‘ *" ", , " ir
.·..; N .. A ·*·­ . . 4 ` ,. .` r. ,, ,. v.­· «=#=> -*" ,. ­» ·~ " ‘
-‘`.
lx ' ' ,5*/I lv V I `flgii; P «,` l V r jl ` "_ ` i é . ' {I ' ` » JJAII " ’ ‘ (" 1 x /` ' _ bj
#`§` ` J ‘‘·," , E _ E ; D v`*;·T' E ’ / 5%
, `ZU V , > ­. ·J 4 Q _. fz
M _ , r K - · %: *
V «4'_ ` · V· l J,. ­ `
E ' J 1
DF TAAK DER WIJSBEGEERTE
·-5­-o·¢)­o -o(§>o- ·-- ­ l
àj
' 'Zï
( I
TER AANVAARDING VAN HET
¤ ° /4
· · ‘ w r
E « H()()GLEERAAR.SAMBT IN DE WIJ SBMIEERFE
in
SEL
aan de Riiks­U11ivarsiteit te Utrecht E-J
li
R _ 0P* MAANDAG DEN 15dcn OCTOBER *1906 DES NAMIDDAGS TEN TWEE URE
UITGESPROKEN
r E E DOOR
aal
E E V
e ,
A DR. P. H. RITTER
V.° nv V I `
/ _ _,ê
. -'ï»<>é><><;`,­.`._
` ‘ QW"`
ffxg
· B0EKHAN_DEL EN DRUKKERIJ E $.5*;
voorheen D
E. J. BRILL - LEIDEN
1906 -
. ”';Y
A ?
iii?
» -4, ._ _
. D ' in , *5