HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 836.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

A Wat de woningen betreft, deze bouwen zij van hout
en het daarvoor benoodigde materiaal leveren de bosschen;
p wordt echter door een talrijken stam veel gebouwd, dan
moet het hout al spoedig op grooten afstand worden
weggehaald van plaatsen, waar wegen noch rivieren
j heen leiden. Het bouwen eener woning kost aan een
ip` gezin een ontzettenden arbeid; en wij spreken nu nog
alleen maar van het verzamelen van het hoofdmateriaal
het hout, dat later nog afgewerkt, pasklaar gemaakt en
tot eene op hooge palen staande woning in elkaar gezet
moet worden.
Men gaat dus de boomen kappen in de uren ver af-
gelegen bergwouden, bewerkt ze daar eenigermate tot
palen en balken en moet ze dan van daar vervoeren, l
wat hoogst bezwaarlijk is, als men bedenkt, dat die bos- j
schen wegens hunne groote dichtheid niet zelden voor een j
i enkelen voetganger bijna ontoegankelijk zijn. Zoo mogelijk
sleept men ze naar het een of ander bergstroompje,
waarlangs ze in vlotten naar beneden worden gebracht.
j Voor zulke werken vereenigen zich dan ook vele i
I mannen in groote troepen, welke dikwijls dagen lang
van huis blijven.
Zoo kleeding niet van elders wordt ingevoerd, levert
de omgeving de grondstoffen, welke tehuis worden toe-
bereid en verwerkt. Men beschikt slechts over een primi­ i
tief weeftoestel; de stof, die men weeft, is of eigen ver- Y
., bouwd katoen, dat men met de hand reinigt en tot draden p
` spint of ze bestaat uit de lange vezels van uit elkaar
geplozen stammen van lianen, welke aan elkaar geknoopt jj
of tot draden in elkaar gedraaid worden. Men weeft jg
zoowel van het een als van het ander een zeer bruik-
baar doek, dat wel sterker is dan gewoon Europeesch i
1
l
· l