HomeDe komende stembusstrijdPagina 3

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

ï‘Q. . w p,1’« A Y 4 . 44 ‘· ` ­; ­ - ( < 1p g ` g _ ‘ ` . gg
' " «’ ·`ï 1 ï ·ï 1 » ‘ * 4. 4 » ‘ A
v‘· · 4 4. T 14 4 P 1:.1 c ‘ ‘ » · · · · ; q·‘ ‘ . ‘ . ,.1. · ‘ 1
i" . 4 , 1 ‘ - ‘ 1 ?:-;"^ ‘ `"ï"‘·~5Y'», -1
`" · ` " ­
LJä‘^»·‘»¤'·i·w­Eä«ï> ‘ ~ . · *4 A1 á4 ~ ;, - . ·`·3£ E ‘ 1 ' 1
l . - . ` ‘ · lege 1 - 1, ,; _ «; aa ra) ’
= e ‘ · -;;., _ · ’‘qA
1 en · gi`; · »‘4 ,
1%ïëë1?aiêï'#?ä‘ïf‘ä :· ­ ‘· . er
· ;
dé. ` _·W·

1 ` 9. l
= 1 ·‘4 1
,DE. KOMENDE STEMBUSSTRIJD °
· ‘ 5
De Dm " ' ‘· ·· . - ‘
g, gen zgn niet als zn schi ne . 1 1
De w0l`m zit binnen ].BCk€[‘ geilt, n
En levent kleur bedeckt venüneu. J
Hij doolt zeer licht, die licht gelooft. ‘_
VONDEL. j 1
·· ­ .. . 4 P . ·,
NGBIV "’üa·]`hJk, de Cllll 611 Z111 met als zi` sc i' ' -
ïïvggggü J Jnen, 1n
zondeilheid niet de dingen waai het b1J de11 komenden stem-
äu busstrnd om gaan zal. Wie licht gelooft, komt in den waan, i
dat het ohiistendom hier gevaar loopt, dat de christenen '
äan 3·ll€1`lC1 richting door het gemeenschappelijk gevaar i M4 al
aä hen bedi eigt , bij een gewoi pen en door den nood 4 {
ge I'0I1g6ll wo1 den het voorheen door onze calvinisten zoo 1 l l
vei weggeworpen christendom boven geloofsvei·deeldheid te · 4
pw? ¢ ` • · · _ . , ” I 1
ïtanvaarden. Wie de bladen van christelnke richting van de
aatste maanden leest, en vooral wie de sprekers van die 1 , ,1;
richting uit den laatsten t1Jd hoort, wordt licht tot de mee- `
ning gebracht, dat de chr1stel1Jke concentratie niet is eene M
kunstmatige uitvinding va11 den genialen tl1eoloog­politicus,
die aan gene z1_)de het al beheerscht, maar eene natuurlijke ‘
1*; « '­"i¥ ' . ‘ . ï
consequentie van den loop der dingen. Edoch, hij doolt
zeer licht, die licht gelooft. 4 `
•In naam van Christus worden katholieken en protestanten `
E · , r / . .
uit verschillende keikgenootsohappen tot een groot politiek · ,1
4, leger bigeengedreven. De onderlinge verschillen worden niet
Oütkëlïfl, m&ä1` deze Zijl) Sl€ClllS ulflllgell VHD Clt-3 hoogere fl?
g , ontwikkeling zich, voordoende difterentieering. De difl`eren­ fl
;;; _¤•a ° • ·• ._ _ ,.4Z
tieering bn den opbouw maakt de eenheid van grondslag Y
wel wat moe1l1Jker herkenbaar, maar wie slechts diep genoeg
$äQ;%=«L« { .
· 1
»
·
’ 1