HomeVrijzinnig verweerPagina 40

JPEG (Deze pagina), 660.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

A · 37
E En met een volk is het als met een individu. Ook een volk repre-
senteert een idee. Ook in een volk heeft een idee vorm en gestalte
aangenomen. Wee het volk, dat die idee, waaraan het zijn ontstaan
dankt, ontrouw wordt: de dood zal niet lang uitblijven, waar ’t recht
van bestaan, de wereld-historische beteekenis der natie is verdwenenl
jl _ Zoo roep ik danUallen ten strijde. Gij, die nationaal denkt en
voelt; Gij, die den lanclsvrede liefhebt; Gij die prijs stelt op de histo-
.9 rische beginselen van ons volk; Gij, die iets slechts van de groote
J Liefde van Christus voor de armen en zwakken in U voelt, - voor
g U allen kan er slechts een strijdleuze zijn: _

RECHTS FRONT!
. i
i i
` ii
li
ä - M
`tü ' .
lljê