HomeVrijzinnig verweerPagina 27

JPEG (Deze pagina), 800.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

ll i
gl 24
zedelijk en intellectueel zich vermag te ontwikkelen, heeft de sociaal- _
democratie geen vat op het volk. Geleidelijke hervorming is het beste %
middel om de partij der ontevredenheid haar reden van bestaan ij?
te ontnemen. Maar men bedenke, dat niet alleen daarom sociale
politiek moet worden gevolgd. Ook wanneer er geen socialist bestond
zouden we op hervorming, op de ethische en intellectueele verheffing
van ’t volk aandringen, omdat wij toch wenschen een krachtig volk ’
gi van broeders, niet een volk waar men elkaar tracht te exploiteeren of
te overheerschenl
Wij hopen, dat ook onze arbeiders weldra zullen begrijpen, dat
het in hun eigen belang gewenscht is, dat een krachtige vrijzinnige {
meerderheid in 't Binnenhof zetele. De vrijzinnigen spiegelen hun _
niet zulke verlokkelijke voorstellen voor als de socialisten, maar wat ' j
zij beloven, is uitvoerbaar, wat van de sociaal­democratische voor- ï*
stellen niet altijd te zeggen valt. Mogen onze arbeiders zich steeds
herinneren ’t woord van een bekend volksvriend, john. Ruskin: ,,If ]
you could pass laws to-morrow of the kind Socialists require the I
riches of the country would at once- leave it and you would perish in j
jl] riot and famine" 10) ,
lj!
l! ‘
fl
»
«v~
lj »
i
al l .
il ti `;l
lj; . g
i
l
li i T
äi
'lï
ïï
if
li