HomeVrijzinnig verweerPagina 11

JPEG (Deze pagina), 650.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

{ 10
oogenblik het inzicht, waar de klove gaapt tusschen Oud en Nieuw".
De Bijbel geen werk van een bijzondere Goddelijke Openbaring,
l maar een boek als alle andere! De kenbron van het Recht der Anti- ‘
Revolutionairen blijkt dus geen kenbron te zijn. Hun aanmatiging
alleen de zedelijkheid te bezitten, alleen te weten wat Gods wil is,
V blijkt op geen hechten grond te rusten. ls wonder dat waar de grond-
slag zoo zwak is, het systeem spoedig onhoudbaar blijkt?
l
r l
--we F
l