HomeOnberaden plannenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 880.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

ik Bij de Uitgevers dezes verscheen van denzelfdeniauteur: »
A Neo-Nlalthuslamsme p
_ Vrouwenrecht. «
i INHOUD: Voorwoord. - Beschouwingen over de bevol­ ‘
;, kingsleer in verband met de sexueele moraal.-Over de
{ maatschappelijke en wettelijke stelling der vrouw. Het ‘
‘ i huwelijksrecht der vrouw.- Darwinisme en Nieuw­Malthu­
sianisme.
»Deze besehozzzvingen, die reeds gerzzimen läd geleden znn ge-
Sfhïêïlfil, bêgl/Zll£7Z HZ! 6¢’7’Sl‘ ïêêhli 3.Ctl1€Cl le 7l’0I‘{l,€lZ”
_ Handelsblad, 16/5 1903.
Prijs f1,90; gebonden f 2,25.
. Vgf-en­tw1nl1gjaar1n de Kamer
1869-1894. 5
Q1.;] Eerste Periode. Tot aan den dood van THORBECKE. ·
1 A _ INHOUD: Inleiding. ~ Voorbereiding. - Het Ministerie `
g van Bosse-Fock. -- Het Derde Ministerie Thorbecke. -Be­ 1
‘ sluit. - Bijlage. (De Rechtstoestand der werklieden in Ne-
3 derland. Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting.) 1
A »Dii boek is een werk dal den lezer keel wa! te denken geven
g kan. Hel is bovendien ozakkeläk en bevalteläk geschreven .....
fi ..... Hel boek kan voor vele zoekers een lie/zl zzïn ..... "
Handelsblad, 16/5 IQO3.
l Prijs {3,50; gebonden f3,90.
1 De Staatsleer van Mr. 1. R. Thorbecke
1 8 · Tweede Druk. Prijs f 1,-.
1* P ‘ D11sGausalitäts­G11sctzil1 d11rS0ci11lwisscnscl1aft.
i nw Prijs f 0,90.
Staats- en Strafrechtelijke Opstellen.
Prijs 1·1,90. .
1‘.