HomeOnberaden plannenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 862.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

l
(
18 g ,
in verband met eventueel kiesrecht hebben zou, licht te r ,
tellen. K t ij
Omtrent de samenstelling der bevolking, wat het beroep
{ aangaat, geeft de statistiek de volgende resultaten voor de V`.
mannen van 23 jaar en hooger: C
( In vrije beroepen .... . ............ 11611 x
Bij onderwijs (buiten openbaar- en jv
1 godsdienstonderwijs) .............. 6860 `( lj
4 Bij verpleging en verzorging. ........ 3191 . {
In dienst van den Staat (buiten posterij,
telegraphie, telephonie, landsdruk-
I kerij en andere nijverheidsbedrijven
en krijgswezen) .............. . . . 14393
h In dienst eener provincie ........... 749 li
III dienst GGIIGI g€H1GGI113€, (bUI1`«B1”l g3«S· _
fabrieken, dienst der openbare wer- ‘ `
ken en andere nijverheidsbedrijven) 23085 I,. ii
In dienst van een waterschap (buiten g
machinisten en stokers) ........... 2886 f
1 In dienst van een Kerkgenootschap. . 7357 i if
i n ‘ ïä 70132 gl
Krijgswezen .......... I ..................... 13706 i
Gepensioneerden ., ......................... 5 . 6917 '
E Zonder beroep ........1. . .......... . ..... ‘. 93905 -i
Hoofden van eigen ondernemingen, groot en klein 398118 X
_ Hoofden van ondernemingen voor rekening van '
anderen. ................................. 11911 { (
( Loontrekkenden bij directie van ondernemingen, i ( `
op bureau of kantoor .................. .. 58560 ,
Gewone werklieden (inclusief 3053 huisbedienden) 585181 ,
` tot2£IE@30 I
Voor nauwkeurige berekeningen omtrent de volksklasse,
tot welke de kiezers behooren, is deze beroepsstatistiek on- E/
"
"
‘ ‘ 1