HomeOnberaden plannenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

. ·~·w·~· *·~ ~-·· r-·» - -- «- -- - .
K 4
10
" openbaar lichaam beperkt wordt. Dit is trouwens in hun
stelsel verklaarbaar. Van deze bedeeling alleen kan eene
lj strenge bewijslast op de autoriteiten gelegd worden. Voor
het kiesrecht voor de Provinciale Staten geven zij geen
voorstel; zij vermelden slechts even in het voorbijgaan, bij
de formuleering van hun voorstel over de ontbindbaarheid
ii der Provinciale Staten, dat ook voor deze en voor de ge- g W
meenteraden even uitgebreid kiesrecht door hen gewenscht
1, wordt als voor de Tweede Kamer (p. 164).
De voorstellen van beide groepen worden ingeleid met
een afkeurend oordeel over de bestaande kiesrechtregeling. 1
l Dit is eigenlijk een hors d’0cwvrc; zelfs dient het eeniger­ li
i mate om de hoofdquaestie te verdonkeremanen. Deze hoofd-
ïv quaestie is de door de sociaal­democraten gewenschte machts-
? verplaatsing, waarbij DRUCKE12. c. s. en nn KANTER c. s. hen t
4 behulpzaam willen zijn. Hierin ligt ook het verschil tusschen _
den strijd thans en den strijd tegen TAK. In 1893/94 twistten _
de leiders der verschillende liberale groepen niet over de W
mate van machtsverplaatsing, die de kieswet zou bewerken;
hun verschil liep over de technische bepalingen Deze laatste ..
waren toen dus hoofdzaak, terwijl zij nu bijzaak zijn. Wie
de gewenschte machtsverplaatsing niet wil, neemt kleine
oneffenheden der techniek in den koop mee. Wie haar wil, Q
zou de bestaande kieswet ook willen vervangen, al had hij
op hare techniek geene enkele aanmerking. _ j
Daarom treft het te meer onaangenaam, dat de voorstellers
kracht zoeken in eene onjuiste voorstelling van het bestaande
kiesrecht. Altijd maar opnieuw wordt geweeklaagd over het
willekeurige der door de kieswet van 1896 getrokken grenslij- _
nen; over het numeriek overwicht der kiezers krachtens aan
de belastingen ontleende kenteekenen; over het onregelmatige
der uitkomsten. Tot vervelens toe is hierop geantwoord, dat
het slechts op de werking der gezamemlvylce kenteekenen V
. l`
1
p
ii