HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 77

JPEG (Deze pagina), 743.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

3
I
Q AANTEEKENING I.
M@t @@11 @11k@l Woord 1112121kik op111@rkz2121m op d@ Wijz@
i vv2121rop @@11 111@11sol1 tot godscli@11st ko111t,vv21arcloor blijk@11
kl mogo dat m@11 zich, om hsm t@ clo@r1 vv2121rd@@r@11, 11i@t
` b@ho@ft t@ b@p21l@11 tot @@11 b@ro@p op d@ go@d@ vruol1t@11
1 GI` VELI1. M.
I@d@r@@11 gaat uit VELII hêt goloof dat @r voor 21ll@11 i11 I
d@11 grond @@11z@lfcl@icl@2121lb@st2121t, - m@tl1@toogvva21rop
, m@11 11u @@11s spr@@kt V3,1'1 1`GChl]GI1, ClêL1'l W@@r VELI1
plioht@11, al 112121r g@l2111g m@11 l@t op wat d@1'l m@11sol1
most vvord@11 to@g@st212111., of op wat hijzslf mo@t do@11
voor d@ v@rvv@z@r1lijki11g Vëtll l1@t icl@2121l.
W21nn@@r i@m2111d nog 11i@t b@s@ft W3.l31°GChJU @11 pliohtis,
traol1t@r1 Wij hGl'I1 dàt door r@d@11@@ri11g t@ do@11 i11zi@11.
”` Altijd vv@@r zull@11 wij 3.I1dGI`G1”1 d@oog@11pog@11t@ OPGIIGD.,
1 of missohi@11 ook GI`kGI1I1BIl, VVëL1'11'l@G1` dit 11i@t golukt, <:l21t
l ons @ig@11 iuzioht gobrokkig is. Wij zull@11 ons 11imm@r
11@@rl@gg@11 bij d@ g@daol1t@ dàt voor ClGIl @@11 clit, voor
d@11 2111d@r t@11 slott@ i@ts a11cl@rs ,,r@ol1t" zou ku1111@11
zij11. - Voorts v@rtrouvv@11 vvij stollig z@k@r cl21t wat
li) r@cl1t is op CIGII duur door 21ll@11 gohuldigd vvord@11 zal.
I11 dit goloof 212111 @é11z@lf<;l@ vv@rki11g in 21ll@r1, ëL€l,I1
igf d@ z@g@pr2121l VHJD r@oht @11 vv2121rh@id, 211 Word@r1 di@ voor
il
xl
Yi
fl