HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 711.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

, ‘;#a“NNw_­TT_ww­wwT*vvwYY7Y`_v·w rv In V Y ­­ Y w N Y ` i`
l
I I
« · 4
"
K
E EEN WOORD TER INLEIDING.
j Waarschijnlijk zal het bij sommigen verwondering wek-
j ken, de hierachter volgende bladzijden te zien voorafgaan
! .
_ door een voorwoord van mijne hand. Immers, den heer
{ Bruining moest het, toen hij mij vroeg enkele regelen
ter inleiding zijner brochure te schrijven, bekend zijn, dat
ik niet sta op den grondslag zijner wereldbeschouwing,
‘ en bij mij kon daaromtrent na het lezen van zijn ge-
schriftje niet de minste twijfel bestaan.
_ Hoeveel eerbied ik ook heb voor de moraal van het
L Christendom; even beslist als de heer Bruining haar
aanhangt wijs ik af zijne uitspraak: ,,Zoolang wij voor
Q ons zelf de vaste overtuiging niet hebben dat wat wij
in onze beste oogenblikken willen in overeenstemming
' is met den wil des Oneindigen, zullen wij nooit zelf met
onvoorwaardelijk vertrouwen naar iets kunnen streven,
noch aan anderen kunnen vragen dat zij er met ons
, E naar zullen trachten? ·
X En ook op andere, minder fundamenteele punten zou
t
$ ·
l E M