HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 674.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

,’7"""°""""`"`v`wWW" "` VV Y ` K K Y’>' f lf 7 K
L l"l
· o il
i l

· n
' l
e
i Aanvankelijk, toen de menschen zich tot maatschappijen _
[ vereenigden, begreep men niet dat bij de door dergelijke
< aanéensluiting mogelijk geworden verdeeling van den J
arbeid meer kan worden geproduceerd op stoffelijk gebied,
‘ noch dat ’s menschen geestelijk leven zich enkel bij
j samenleving in een maatschappelijk verband behoorlijk i
kan ontwikkelen. Men werd onbewust geleid door den °
E eigenaardigen drang om gemeenschappelijk met natuur-
genooten te leven. _
Dat het samenleven tot genoemde gunstige gevolgen j
leidt ging men daarna echter allengs inzien. E
r `Zoo ontbrak het ook in den vóór-christelijken tijd niet
l p ten eenenmale aan het besef dat ieder mensch zich I,
i persoonlijk kan ontwikkelen en waarde heeft. Inzonder-
l a _ heid treft men dat inzicht in dien tijd bij onze Germaansche
il voorouders reeds aan. E
Wij in later dagen intussclien erkennen eerst met 1
D ‘ 1
`:
il i

i
l E
i M