HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 524.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

XII "
ratitilr betrejïencle het erfrecht te zenden. Eerst hierdoor, ° ‘
vervolgens door züne bereidwilligheid om een inleidend woord
van züne hand aan het door geschrevene vooraf te laten ' '
gaan, heeft de Hooglecraar mü zeer aan zich verplicht. ` ‘
Moge wat ik schreef ook meewerken dat menigeen ‘·
meer dan na erkenne hoe grooten invloed de godsdienstige
overtuigingen oefenen!
g B. g
?
<
1 1 F
A ä
i
E
‘i
l
2`&y