HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 492.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

X
Moge de brochure des heeren Bruining vele lezers vin-
den vooral onder de leden der Ned. Hervormde Kerk, en
mogen vele Hervormden tot de sooiaalethïsche opvattin-
gen des heeren Bruining Worden bekeerd. .
, M. vv. F. TREUB.
AMSTERDAM, Juni 1899.
S
’¤
fl