HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 1

JPEG (Deze pagina), 615.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

£ »,_ ` I % fi »’ ,
l J! · J
I HET CHRISTENDOIVI EN E
DE SOCIALE KWESTIE ‘
DOOR P. BRUINING, PREDIKANT TE ALMELO -
MET EEN WOORD TER INLEIDING VAN MR.
M. vv. F. TREUB, I-IOOOLEERAAR AAN DE UNI-
VERSITEIT VAN AMSTERDAM. äë Ax E E E E E l
E
I


I? UITGEGEVEN TE HAARLEM BIJ H. D. TJEENK VVILLINK &J ZOON E
ëïê ëïê 9% MDCCCXCIX èäé èle äé