HomeDuur graan meer werk?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 802.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

i 7
offert gij ,,duizende boeren en arbeiders" aan uw
ongeloovigheid op. Gij begrijpt misschien niet precies
hoe dat in elkander zit, gij hadt misschien liever
wat meer stellige gegevens, maar wat nood! De
protectionisten mmcachten! Wat voor u is verborgen
gebleven, is waarschijnlijk aan hen geopenbaard!
Zoo moet het volk worden bekeerd tot dit dogma van
egoïsme en oppervlakkigheid en dat zal de profeet
,, uit `Wieringerwaard ondernemen.
ä Toch deed ik misschien dit soort protectionisten
` T onrecht, met hen beter profeten dan rekenmeesters
" _ te noemen, alleen maar, ze rekenen op hun manier
en dat komt hierop neer:
Wanneer de prijzen van alle granen door de protectie
met f 2 per H.L. worden verhoogd, dan ontvangen
onze bouwboeren voor hun oogst, die in 1893 15.000.000
H.L. bedroeg, f 30.000.000 meer.
De bouwboeren genieten dus het eerste voordeel,
maar die leggen dit geld niet op. Zij gaan dus aan
’t betalen, wij hebben straks gehoord wie het krijgen,
timmerman, metselaar, landheer enz., dit is dus de
tweede categorie, die de 30 millioen ontvangt. Ook
hier blijft dat geld niet stil liggen, maar komt het
al heel spoedig in handen van volgende bezitters,
houtkoopers, steenfabrieken enz. Zoo rolt dat geld,
die 30 millioen, steeds maar door en per slot van
ä rekening heeft ieder zijn deel van de vruchten der
It protectie.
l Dit is niet een caricatuur, maar zuiver protectio-
E nistische rekenkunst en dit verklaart dat wonderlijk
l enthousiasme, waarmede sommigen hun geneesmiddel
aanprijzen.
3 Gingen zij hierbij uit van den anderen kant en
)~~>, begonnen zij bij hen, die door den inkoop van de
i duurdere granen precies 30 millioen minder voor
andere zaken konden uitgeven en bedachten zij dat