HomeDuur graan meer werk?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 780.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

li" l è
1 E
` l
l
15 I
j gehalte_ der arbeiders dan die ongelijke vraag naar /
arbeid, die in den eenen tijd vrouwen en kinderen j
op de akkers haalt, om een korten tijd later de man
· tot kaailooper te promoveeren. l
Wie de hatelijkste van alle belastingen wil goed-
praten met het argument, dat weiland in bouwland "
,3/ zal worden veranderd, die inviteer ik tot een bezoek
" aan het bouwland in den tijd van het wieden, waar
j men mannen en vrouwen, knapen en meisjes bij
T elkander ziet hokken in de schuren van de bouw-
·` ` boeren.
Was het waar, dat het duurdere brood ten gevolge
zou hebben, een belangrijke wijziging in de verhou-
j ding van gras- en bouwland, dan zou ik het voor
’ dien prijs al heel duur gekocht achten en het zou
allerminst het verlies aan werk aanvullen, dat op het
bouwland reeds zouworden geleden.
Maar ik blijf bovendien die groote verandering be-
‘ twisten. _ .
En nu het derde gevolg: het in gebruik nemen van
tegenwoordig ongecultiveerde gronden. ·
Het is zeker waar, dat de grens, waaropde be~
bouwing van zeer _magere gronden, die aan de
jl heidestreken naderen, loonend wordt, zich eenigermate
j verplaatst naarmate de granen, die er geteeld kunnen
l worden, rijzen of dalen in prijs.
9 Zoo _ zal bij hoogen graanprijs het bebouwen van
jl sommige gronden nog even loonend zijn, terwijl dit
( bij lagen prijs de kosten niet vergoedt en hier en daar
{ zullen dus gronden ongebruikt liggen, diemisschien
J vroeger een schraal beschot gaven. ·
{ Of er nu niet een weinig protect. overdrijving in
is, wanneer men spreekt van ,,duizenden en duizenden
' Hectaren/’ wil ik maar daar laten. Maar enfin, hier
is iets te winnen, al zal men dan ook verstandig
doen met zich geen groote verwachtingen voor. te
z
l .
{ g . . . _ ___, , _ ` ,.. , .. . .. .... . - .... .~..r-,...·.­­. . ­«·