HomeDuur graan meer werk?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 834.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

l s
l
1
9
buitenland kunnen koopen of meer geld thuis krijgen.
En nu zal toch niemand durven beweren, dat
_ invoerrechten op granen den prijs van onze landbouw-
producten in het buitenland duurder zouden maken.
I Alleen onze niet graantelende medeburgers, die dwin-
gen wij om meer te betalen, de buitenlander zal er
* vriendelijk voor bedanken.
En waarop komt dan de geheele bescherming neer?
Hierop, dat de wetgever alle ingezetenen dwingt, om
hun levensbehoeften te koopen van de Nederlandsche
W"` grondbezitters en voor een prijs, hooger dan waar-
voor het buitenland ze ons wil leveren.
Met een dergelijke daad van brutaal onrecht wordt
ongetwijfeld de kapitaalswaarde van den grond ver-
hoogd, maar wie zich verbeeldt, dat dit voor onze
welvaart hetzelfde effect heeft, dan wanneer door
natuurlijke oorzaken de grondprijs hoog is, die vergist
zich - en rekent op protectionistische manier, d.w.z.
hij rekent zichzelve rijk op ’t papier, maar krijgt geen
cent in zijn kas. .
De invoering van graanrechten maakt ons volk
geen cent rijker, alleen zouden wij den eenen laten
betalen ten behoeve van een ander.
Het zou zijn een ongehoorde verplaatsing van be-
lastingdruk, de meest brutale bevoorrechting van het
kapitaal. Het zal de hoeveelheid werk niet doen toe-
qj nemen en evenmin als in andere landen de ver-
lj. wachtingen vervullen, die sommigen er zich van
F E voorstellen.
g ' Deze vurige strijder voor het protectionisme, die
E zich zoo vergist in de beteekenis van de grondrente
Q voor ons economisch bestaan, waar die rijzing een
·`l_l gevolg is van beschermende rechten en die voorbijziet
J. , dat hij hierdoor de eene precies evenveel armer
maakt dan hij den ander bevoordeelt, toont ook in
ander opzicht de kracht van zijn proteetionistisch