HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 884.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

9 7
.
X'. Y
Sedert korten tüd zijn verschillende personen en cor-
9 poraties bezig naar middelen te zoeken, om aan de
baldadigheid der straatjeugd paal en perk te stellen.
. _; Er is door juristen, opvoedkundigen en leeken zooveel
1 over gezegd, dat het onderwerp haast uitgeput schünt.
Nu men het langzamerhand eens begint te worden
j over die toe te passen middelen en voorstellen daartoe
" `{ een vaster vorm beginnen aan te nemen, waag ik
1 het mijne meening omtrent den aard dier baldadig-
jl heid en de voorgestelde maatregelen publiek te maken.
l Ik zeg ,,waag ik het", want op verschillende punten
zal ik blijken nogal wat in meening te verschillen
met hen, die tot nog toe over die zaak aan het
li . woord zijn geweest, maar ik heb hoop, dat de door
jy mij voorgestelde middelen meer algemeene instem~
ming zullen vinden dan de tot nog toe aangeprezene.
Voor ik echter tot het onderwerp zelf overga, moet
ik, om de kwestie zuiver te stellen de volgende op-
merking laten voorafgaan. ‘
Ik wil de individu’s over wier baldadigheid geklaagd
4 wordt, naar hun leeftijd in drie groepen verdeelen,
. jl omdat daarmede de behandeling van de kwaal zeer
5 i nauw samenhangt.
, cr. jongens boven de 15 (16) jaar, die een groot
·deel van den dag bg gebrek aan werk of nuttige
in à ` bezigheid langs de straat slenteren en het daar vooral
i l de goedgekleede mannelijke, en niet het minst de
{ jl vrouwelijke, voorbijgangers lastig maken. Ik kan hier
f natuurlijk de _jeugdige aanranders en straatroovers
Q buiten bespreking laten.
1 Al heeft men bij de behandeling van dit onderwerp
· e
la
l l .