HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 540.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

28
NASCHRIFT. Juist had ik de drukproef nagezien,
toen ik van een mijner kennissen inzage kreeg van
een overdruk uit ,,De vragen des tijds" van een arti- ,
kel over dit onderwerp van den Heer Schook. Ofschoon E
ik niet in alles, wat daar staat met den heer S. mee kan
gaan, vind ik het minder gevvenscht in deze brochure l
op dit artikel terug te komen. Na lezing is mijne ·
meening, dat de stukken elkaar aardig aanvullen. _ ik
Z _
`I
> K ` _ f "`· _< _ ·____L_Y_______ __r_ Y;`_.Q`Q_,,;`k___ V ‘