HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 972.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

12 §
te ontspannen, zonder volwassenen Izinclerlvj/e te zyn,
voor de jeugd steeds minder worden, door het vol . i .
bouwen der opene plekken in de steden. i
e. Dat de jeugd meer dan vroeger buiten haar eigen O Q,
buurt komt. Uit mün jeugd herinner ik mij nog zeer ,
goed, dat een fatsoenlijk gekleed persoon niet licht ’ "
door enkele slecht befaamde achterbuurten van mijn
geboorteplaats, Den Haag, zou gaan, daar hg vrü
zeker wist bemoeilijkt te zullen worden door de .
jeugdige en zelfs oudere personen dier buurten. De n
kwajongens dier buurten kwamen echter slechts zelden
buiten hunne wijken. _
Van de hierboven genoemde punten eischen mis-
schien eenige toelichting. Daartoe mogen de volgende ‘
herinneringen uit mün (en denkelijk wel ook uit uw) gi
jeugd dienen. ,
Ik weet niet, dat ooit iemand mg verboden heeft
op straat sneeuwballen te gooien, te tollen, met een
‘ catapult te schieten, glijbanen te maken enz. enz., om `
j de eenvoudige reden dat in de nabijheid onzer wo-j
ning steeds open plekken waren, waar we ons naar
hartelust met die spelletjes konden bezighouden. Toch
is dat alles tegenwoordig in de stad voor de voor-
bijgangers bepaald hinderlijk.
Tollen, hoepelen, ballen, bokje springen, knikkeren, <
(potje schieten), naloopertje spelen, stuivertje verwis- ,
« selen, ’t hield ons allen uitstekendbezig en we hin- l
derden niemand. Dit alles is echter nog slechts J!
mogelijk op het platte land, in kleine steden en in
de enkele stille wijken der grootere plaatsen.
l Van geregeld, ongehinderd spelen op de straat in ,t
de buurt der woning of school kan tegenwoordig voor
de jeugd niet veel komen. Daardoor komen zü er n ,il,
lichter toe dingen te doen, die ons ouderen hinderen. `C
Laten we nu nog eens enkele bepaalde voorbeelden
van baldadigheid, waarover ik de laatste jaren
_ meermalen ernstige klachten in de dagbladen gelezen
heb, wat nader beschouwen. Ik kies juist deze, omdat