HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 957.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

9
Maar plaats nu eens een Hollandschen deugniet van
. a 16 jaar, die van zijn twaalfde af reeds de school
verlaten heeft en op de een of andere fabriek is, in
ä zulk een arrestlokaal en geef hem school- (alias
strafwerk) te maken. Stellen we ons dan van die
`­ ” uitwerking niet al te veel voor?
ln de tweede plaats hebben blükbaar diezelfde
_ voorstellers er niet aan gedacht, dat de groote mate
van vrijheid, welke wg Hollanders al eenige eeuwen
genoten hebben, niet nagelaten heeft op ons-karakter
hare gunstige, maar niet minder ongunstige uitwerking ‘
te doen gelden, zoodat Hollandsche en Duitscheben­
gels niet over een kam geschoren en op dezelfde
i wüze behandeld kunnen worden.
J. Het voorstel is voor ons land weer veel te theore-
tisch en te vaag. Het Zwitsersche stelsel overnemen
gaat niet. Men moet dus eerst met een veel uitge-
werkter voorstel komen, waarover men redeneeren
kan. Ik voor mij kan in deze geen oplossing vinden,
die in de praktgk zal blijken te voldoen.
Waar wij bij onze schoolgaande kinderen al zoo _
weinig baat vinden bg schoolblüven en strafwerk
maken, kunnen we gerust aannemen, dat zulks op
oudere nog minder invloed ten goede zou hebben.
Bovengenoemde middelen zijn de voornaamste der
tot nu toe aangeprezene. Zijt gij het met mij eens
dan zult ge erkennen, dat die middelen wel wat over-
schat zgn. Zijn er dan betere? hoor ik u al vragen.
Laten we eerst eens nagaan hoe het komt, dat de
' ` burgerij van de hier bedoelde jongens van 12-16
jaar zoo’n overlast heeft. Vooraf wil ik u voorstellen,
l de jeugdige dieven onder hen buiten bespreking te
laten. Diefstallen zgn m. i. heel wat anders dan
baldadigheden en zullen dan ook voorloopig wel niet
anders gestraft kunnen worden, dan door tijdelijke
. afzondering in verbeterings-gestichten.
j ln ons land moet men de jongens van dien leeftijd
g uit den werkmansstand, als de zaken gezond zijn,