HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 81

JPEG (Deze pagina), 930.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

4
X
r 79
4 Zij verhoogen den broodprijs niet. Zij zijn niet schadelijk .
voor den veeteler!
Hoort de vrijhandelaars: ‘
Eene vereeniging ,,Het Vrije Ruilverkeer" staat op om de
il natie in te lichten. Haar doel is ...... het vrije ruilverkeer?
J Integendeel, zij stelt zich ten doel ,,de handhaving der oeco­
nomische beginselen die ten grondslag liggen. aan het be-
lj staande tarief van invoerrechten."
i Welke zijn die beginselen?
Ons tarief belast levensmiddelen als: vleesch, bier, zuid-
l vruchten, thee, maisena, kastanjes, azijn, kaas, kaneel, kren-
_' ten, zout, ingemaakte groenten, kindervoedsel, kokosnoten, K
‘ vleesch in blik, mosterd, vruchtenmoes, meedrank, mineraal-
`Z water, gecondenseerde melk, meelpreparaten, muscaatnoten,
oliën, noten, oranjeappelen, peper, pruimen, revalenta, saf-
fraan, specerijen, boomvruchten, suiker, worst, enz. . ëf
{ { Ons tarief belast verder levensbenoodigdheden als: schoenen,
‘ dekens, flanel, glas, linnen, aardewerk, vloerkleeden, ta-
pijten, manufacturen, meubelen, kramerij, baai, lampen,
band, behangsel, biezenmatten, bombazijn, borstrokken,
breinaalden, bretels, brillen, buckskin, kaarsen, ehits, doeken,
doozen, dril, emmers, fiacons, flesschen, galanteriewaren,
lx gespen, glaswerk, horloges, gomelastieke schoenen, haken g
‘ en duimen, wanten, harmonica/s, vischhengels, hoeden, mut­
· sen, petten, werkdoosjes, speelkaarten, kachels, kammen,
ii kasimier, katoenenstoffen, kinderwagens, kleedingstukken,
klokken, knikkers, knoopen, kousen, kranen, kruiken,kom-
men, kammen, laarzen, laken, lantaarns, schrijfleien, lijsten,
linnen, lint, matrassen, matten, vorken, modewaren, koflie-
molens, muilen, mutsen, breinaalden, neteldoek, pannen, .
potten, papier, parapluies, penseelen, kwasten, tabakspijpen,
g porcelein, pottenbakkerswerk, rieten meubels, sajet, scharen,
ij sloten, speelgoed, stoffers, tafelkleeden, tasschen, tegels,
theebladen, tijk, tinwerk, verf, vernis, vilt, vorken, lepels enz.
Toch vrij ruilverkeerl xl
gl à`? l
à l