HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 8

JPEG (Deze pagina), 809.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

Il

l
ë
j .sm.-,.tMwMmmMmMWMW“WM`v,~,__mWWWN_,,,m MWMMWMW
l
g i
j,
l l
I 2
· Het stelsel van deu Iiiteriiatienalen Vrijhamlel. E
2
· " l
‘ De eerste vraag die nu gesteld moet worden is deze: Is
ë internationale vrijhandel mogelijk, is het denkbaar dat alle
ä staten den vrijhandel toepassen?
Die vraag is gewettigd omdat, wanneer het antwoord ont- I
ii kennend luidt, het stelsel van den internationalen vrijhandel
·· voor de bevordering van de welvaart der menschheid, als i`
l stelsel, geen waarde heeft. i
E · Vele schrijvers, en ik schaar mij met overtuiging onder l
i hen, meenen nu, dat inderdaad aan de toepassing van dien i
j internationalen vrijhandel onoverkomelijke bezwaren in den l i
weg staan. Zij zijn van oordeel, dat al is internationale vrij-
i handel bevorderlijk aan de welvaart der menschheid (van i
alle staten te zamen), de mogelijkheid bestaat, dat enkele i
staten door de toepassing er van in minder gunstige conditie
komen, en dat die staten niet bereid bevonde11 zullen wor- ·
den om hun eigen welvaart te verminderen ten bate van de j
menschheid.
Een voorbeeld om mijn bedoeling duidelijk te maken: Wan-
neer het jaarlijksch maatschappelijk inkomen van de staten
A. B. en O. respectievelijk vijf, vier en drie milliard bedraagt =
i en men toont aan, dat hun gezamenlijk inkomen door een i
wijziging van hun handelspolitiek een milliard grooter kan
l
‘;
i l