HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 79

JPEG (Deze pagina), 945.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

i 77
D nu in het buitenland zijn overproductie tot f 24,- plaatsen, .
dan is hem dit [1,- voordeeliger. Hij verliest[2,-in plaats
van [3,-. Het bezit van de mogelijkheid van exporteeren tot "
Y [ 24,- bespaart hem f l,- en maakt dat hij minder ver-
_ liest dan een ander fabrikant, die dat débouché niet heeft
l en daardoor zijn bedrijf tijdelijk moet stil zetten. Dit débouche
is dus niet nadeelig voor zijn binnenlandsche afnemers, in-
l D tegendeel net maakt den fabrikant ,,concurrenzfahiger". Boven- `
dien worden in zijn land de / 3,- onvaste kosten verdiend. ·
l En nu het importeerende land.
{ De verbruiker betaalt [ 24,- in plaats van f 27,-, dus
voor het oogenblik [3, - minder. De industrieelen in het im- {
[ porteerende land aan wie een deel van hun afzet plotseling
j ontnomen wordt, moeten hun productie inkrimpen, derven
rë niet alleen [ 1,- winst, maar moeten bovendien, hoewel hun
j bedrijf stil staat, toch de f 3,- constante kosten betalen.
Willen zij dus blijven bestaan, dan moeten zij zoodra die 2
overstrooming met vreemde producten ophoudt in hun prijs
terug vinden wat zij. door dien plotselingen invoer verloren ·
hebben. Het oogenschijnlijk voordeel, dat de natie behaalt
door het onder de markt koopen van de uit den vreemde
ingevoerde producten, gaat dus ten slotte verloren. Maar if
D bovendien verliest de natie__ de f 3,-, die door den stilstand 1;
j van het bedrijf aan onvasten arbeid minder verdiend worden.
I Doch bovendien is het duidelijk, dat het importeeren tot
jl [ 24,- slechts tijdelijk mogelijk is. Zoodra de overproductie
niet meer bestaat, laat de buitenlander den weinig profijtelijken {
é afzet varen. Op den duur kan het geïmporteerde niet goed-
iv kooper blijven dan het binnenslands voortgebrachte. i
ç Niet genoeg kan er op gewezen worden van hoe groot be­ i
E lang een uitgebreide bloeiende industrie voor eene natie is, Q
een belang dat in ons land dikwijls veel te laag geschat wordt.
g Terecht zegt Say (lv deel, pag. 326): ,,Ce sont les filatures 4
et les fabriques de Manchester qui ont favorisé le commerce g
l
i
li
i il
A l