HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 73

JPEG (Deze pagina), 945.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

1
l
71 ï
voerpremien verleent, doch overigens beschermen zij niet
I den industrieel doch de industrie. Zij vergrooten het arbeids- A
{ veld, vermeerderen de binnenlandsche voortbrenging, doen i
, de industrie zich uitbreiden, Zij kunnen den industrieel geen
j hoogeren prijs bezorgen, omdat ieder die industrie kan uit-
-’ oefenen, omdat de wet van vraag en aanbod den prijs belet i
| zich blijvend van den kostprijs te verwijderen. Mac Culloch l
l zegt (Wealth of Nations pag. 201) ,,Oompetition being always
[ free among the home producers, the exclusion of any par-
§ ‘ ticular variety of foreign manufactured goods cannot elevate e»
E the profits of those who produce similar articles at home,
i, above the common level, and merely attracts as much addi­
tional capital to the particular business, as may be required. I
‘ to furnish an adequate supply of goods".
g Rechten op de goederen uit de Rubrieken I en II ver- i
hoogen den prijs der artikelen niet, leiden de voortbrenging · .
_ in de meest productieve banen terug wanneer de bescher­ I I
mende maatregelen van het buitenland haar daaruit verdre­ J
· ` qven, doen de voortbrenging plaats vinden waar die het
’ goedkoopst mogelijk is, kunnen het nationale arbeidsveld t'
vergrooten, de nationale welvaart vermeerderen en zijn zelfs
I in overeenstemming met het ideale doel·dat de internationale `
vrijhandel beoogt. Zij moeten geheven worden wanneer daar-
door een uitbreiding der nationale industrie kan bereikt
worden. Men zou ze kunnen noemen Ontwikkelende rechten.
Rechten op de goederen van Rubriek III leiden de voort-
brenging in minder productieve banen dan bij Rubrieken I
° en II, houden industrieën in stand die duurder produceeren p
dan de buitenlandsche, verhoogen den prijs der artikelen.
Zij zijn dus minder aanbevelingswaardig. Hun naam kan
j zijn Kunstmatig kweekende rechten.
· t Rechten op de goederen van Rubriek IV sub A verhoogen j
ë den prijs der producten, scheppen een voorrecht voor hen
die de productiemiddelen bezitten, bevoordeelen die enkelen
ï op kosten van anderen, zijn slechts aanbevelingswaardig voor I
a
ä
l