HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 53

JPEG (Deze pagina), 863.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

- d _, ,_
i 51
GOEDERENRUBRIEK I.
Gesteld er was sprake van het al of niet heffen van een
recht op lijnolie of gist in Nederland, op rogge in Rusland,
l op tarwe in Amerika, op lijnzaad in Engelschlndië of op
v boterrin Australië, dan zal de al of niet hefling van dat recht
geen invloed uitoefenen op de prijzen van die artikelen daar
te lande. Het zijn export­artikelen waarvan de waarde in hoofd-
zaak wordt vastgesteld door de markt in het land waarheen .
men exporteert.
Men beschikt in de bovengenoemde landen over meer van ·
die artikelen dan voor het verbruik noodig is, dat meerdere j
l moet geplaatst worden op de wereldmarkt. Mocht in die lan-
den toch uit andere landen van die artikelen worden inge- E
voerd, dan zal de prijs dien men daarvoor betaalt, ongeveer C
r in overeenstemming zijn met den prijs dien men bij export i
daarvan kan maken op de wereldmarkt. Die invoer is tot op i
zekere hoogte als doorvoer te beschouwen. Voor de prijsbe- l
r paling op de wereldmarkt, is het onverschillig langs welken
. weg, door welk land, dat product op die markt gebracht lj
j wordt en die doorvoer heeft evenmin invloed op den prijs
i van het artikel in dat land van doorvoer. ,
, i Een invoerrecht op een dergelijk artikel verhoogt dus den
prijs daarvan niet. i!
Gonnnnnnnunmnic II. ü
Tot deze rubriek behooren vele producten der fabrieksnij- I
· verheid.
.i Laat ons aannemen, dat in het binnenlandsch verbruik
‘= van een bij invoer onbelast artikel voor drie vierden door de
{ inlandsche en voor één vierde door de buitenlandsche industrie j
Y wordt voorzien. '
f Meermalen meent men, dat eene dergelijke industi·ie niet
genoeg op de hoogte is, dat ze te zwak is om de buitenland-
sche concurrentie het hoofd te bieden, dat de invoer van 5
1
4