HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 52

JPEG (Deze pagina), 906.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

‘.--·­­-;­»=­=-·-.;·..- .·~.A.· -:22 ll;»­­­ll*l·­`·ï­C.#L.­­­­~~,.­.- ,.·. .` ..., i ,_.. N.-. . .. .... .. t ,.., _ .__ t A .. ,_ . _ _,
50 .
voorgrond stelt. En het moet helaas geconstateerd worden,
dat in deze richting uiterst weinig gedaan is. Althans men
vindt nergens een rangschikking der artikelen naar gelang
van den invloed dien een invoerrecht heeft op den prijs dier .
artikelen.
Het is nu mijn hoofdstreven geweest in de brochure ,,Vrij­ °
handel of Bescherming in Nederland" over dit belangrijke punt
meer licht te verspreiden en tegelijkertijd daaraan eenige
beschouwingen vast te knoopen omtrent de al of niet wensche­
lijkheid voor Nederland, om rechten te heffen van de in
verschillende rubrieken verdeelde artikelen.
Meer dan de helft dier brochure is aan die rangschikking .
gewijd; het is mij dus slechts mogelijk op deze plaats in
korte trekken die in­klassen­verdeeling te behandelen.
Op de vraag: Wordt door een invoerrechtl op een artikel i
de prijs van dat artikel verhoogd? wordt in de brochure het t
volgend antwoord gegeven:
» Wanneer dit artikel in het land, waar men het recht gaat
heffen, in voor het gebruik ruim voldoende hoeveelheid ge- I
produceerd wordt, wordt de prijs niet verhoogd. Goederen- ‘
rubriek I. . .
‘ Wanneer dat artikel aldaar zonder prijsverhoogingin voor
het verbruik voldoende hoeveelheid kan geproducee1·d worden, ‘
wordt de prijs evenmin blijvend verhoogd. Goederenrubriek II.
Wanneer dat artikel aldaar slechts tegen verhoogden prijs
in voor het verbruik voldoende hoeveelheid kan worden ge- -
produceerd, wordt de prijs verhoogd. Goederenrubriek III.
Wanneer dat artikel aldaar niet in voor het gebruik vol- [
doende hoeveelheid kan worden geproduceerd, wordt de prijs ·
verhoogd ongeveer met het bedrag van het inkomend recht. ‘=
Goederenrubriek IV. {
‘ Laat ons elke rubriek afzonderlijk behandelen. _~
I Het zij herinnerd, dat hier slechts sprake is van matige rechten. In hoe-
ver hoog opgevoerde rechten bij sommige artikelen andere verschijnselen
zouden doen ontstaan, kan dus buiten beschouwing blüven.