HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 17

JPEG (Deze pagina), 645.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

l Y
5 i
Q 15
ä .
verhoogen, de tijd gekomen is dit najagen van het on- i
il bereikbare te staken, en dat men reeds lang had moeten j
zoeken naar een anderen weg om zooveel mogelijk het ideale i.
4 doel te bereiken. Laat ons, waar internationale vrijhandel l
i dus onbereikbaar is, tot de beschouwing overgaan van een _
i tweede stelsel van handelspolitiek, dat vooral ook in ons
i land veel aanhangers telt.
hefüng van invoerrechten naar de waarde, had feitelijk een verhooging dier
rechten met ongeveer 40 pOt. tot gevolg. Men had die verhooging kunnen k
l voorkomen door het lieffingsproeentage te verminderen.

.
l
i .
ä
i
E ‘1
. 1
T
J
1