HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 12

JPEG (Deze pagina), 918.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

lx ï>l‘cl?lN
ll
10
jV gorie, waartoe List slechts Engeland rekende, vrijhandel het .
l. beste was.
i Het wil mij toeschijnen, dat hoe juist in vele opzichten
het oordeel van List is, deze klassiücatie een van de zwakste l
ll punten van zijn werk is.
Reeds de moeielijkheid om te bepalen in welke afdeeling ij
een staat behoort, maakt deze onderscheiding van niet veel I
practische waarde. rg
_ Ik hoop in de volgende bladzijden op dit zeer belangrijke
punt terug te komen. Het komt mij voor, dat in de plaats .
van deze klassificatic wel degelijk kenmerken gesteld kunnen
V worden, welke de al of niet wenschelijkheid van besche1·mende
‘ · rechten (Schutzzölle of V eredlungszölle) bepalen. V
( Dat het belang van den staat eischen kan van den inter- ,
nationalen vrijhandel af te wijken, daarvoor meen ik geen
j sterker voorbeeld te kunnen geven dan het oo1·deel dat Adam
Smith zelf uitspreekt over de Acte van Navigatie.
g In de zeventiende eeuw was Nederlands handelsvloot op-
_ permachtig. V ,,
Het dubbele doel van de Acte van Navigatie was volgens
j J. R. M’Culloch:
j lc Den Engelschen handel te bevorderen;
li 2C Een doodelijken slag toe te brengen aan den Neder- V
landschen handel.
Smith zegt er van op pag. 203: _
' ,,'I‘he following are the principal dispositions of this act:
V First. All ships of which the owners, masters and three- `
fourths of the mariners are not British subjects, are prohibi­ @
ted, upon pain of forfeiting ship and cargo, from trading
i to the British settlements and plantations, or from being
je employed in the coasting trade of Great Britain. 9
Secondly. A great variety of the most bulky articles of im-
portation can be brought into Great Britain only, either in · ·
V such ships as are above described, or in ships of the coun-
try where those goods are produced, and of which the owners, K
l o
.i Y !·/ .V l