HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 79

JPEG (Deze pagina), 582.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

`· _ 77 ` -
dergelijke bedoeling tijdens de constructie der wet bij den E ·
wetgever heeft voorgezeten. Veel eerder dient uit het
karakter der wet een tegenovergestelde meening te worden ,
‘ gedistilleerd.
Dit stelsel, dat parallel loopt met de belangen van den
werkgever, zal hem sterken in zijn steeds gevolgde politiek
ter zake van de behartiging der personeelsbelangen. Een
politiek, welke bij voortduring een aanslag pleegt op de
openbare kassen en derhalve op de beurzen der gemeen­
schap door verhooging der inkomstenbelasting, waaronder
_ de credietwaardigheid der overheidslichamen, met name die
der gemeente, ernstig lijdt.
Hiertegen te waken is de plicht der overheid. Zij heeft i
· slechts het groote belang, het algemeen belang te dienen,
7 waarvoor het individueel belang heeft te wüken. f