HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 45

JPEG (Deze pagina), 495.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

I
I 43
I geduide verschil; waar het voordeel in strijdwaarde, aan ver-
` grooting van het type verbonden, bezwaarlijk kan Worden in .
1 twijfel getrokken; Waar de, bij Nederlandsohen scheepsbouw
x zeker steeds overwegende diepgang-eisch nog aanmerkelijk groo-
I ter Waterverplaatsing toelaat dan de thans aangenomen scheeps
I typen bezitten; daar lijkt ons het verlangen niet ongerecht-
I vaardigd, om deze gronden blootgelegd te zien. `
Zonder deze blootlegging zal de enkele toezegging: ,,dat de
Y » zeemaoht voor algemeenen dienst en voor de beveiliging der
. koloniën zal hebben te bestaan uit tien schepen van f 2.825.000
I gemiddelde Waarde per schip", -- aan geruststellende kracht te
i kort moeten komen. 4
{ Juli 1896.
­«A
I .
I t r
I
I
I
1
V
<f .
I