HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 44

JPEG (Deze pagina), 803.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

I
42 l
sequent, omdat het, vier jaren vroeger, in aanbouw gebrachte
groote schip, de ,,Koningin Wilhelmina", grootendeels bestemd
voor den dienst in de Oost­Indische bezittingen, een zwaarder 1
kaliber voerde; terwijl men toch in het algemeen aanneemt,
dat bij de verdediging van het moederland zwaarder pantsers
to bestrijden zullen vallen dan in de Aziatische wateren.
i Misschien zal men ons tegenwerpen dat het type ,,Korte­ j
naer" niet bestemd is, althans door den tegenwoordigen Minister, A
voor algemeenen dienst, maar voor de defensie, en dus in de Y A
plaats treedt van de zooveel kleinere ramschepen en monitors; ,
maar dan merken wij toch op, dat deze ramschepen en monitors j
oorspronkelijk even zwaar geschut en pantser voerden als de
j ,,Prins Hendrik" en dus ook als .de vreemde slagschepen. Bij i
j ‘ de verwapening kregen zij het kanon van 28 cM. KRUPP, dat {
destijds veel meer nabü het zwaarste bestaande geschut kwam rr
dan het kanon van 21 oM. nu. [
Wat de kruisers betreft, zoo blijkt zelfs het type ,,Atjeh" j
een stouter ontwerp te zijn geweest dan het tegenwoordige type Y
je ,.Holland". Geen der destijds bestaande typen van kruisers 1** ,
, klasse, de zooveel grootere ,,Inconstant", ,,Shah" en ,,Raleigh" 1
E van de Engelschen, de ,,Leipzig" van Duitschland, en zelfs de veel A
j later gebouwde Fransche ,,Tourville" en ,,Arethuse" en Duitsche
,,Gharlotte" en ,,Gneisenau", voerden zulk krachtig geschut als j
ç deze Nederlandsche kruisers.
l Mag men niet vragen, welke overwegingen er toe hebben g
geleid, dat de Ministers JANSEN in 1892 en VAN DER Wmok in
, 1894, en ook de Admiraal MAC Lnon in zijn programma van ·
l ’95, ~ bij de bepaling van de belangrijkste typen onzer oor- .
i logsschepen, den blik zooveel minder ver hebben uitgeslagen ·
dan de Ministers HUIJSSEN VAN CATTENDIJKE, Bnoox en TAAL- I
` MAN Krr, respectievelijk in de jaren 1864, ’7O en ’74? Is er,
, zelfs in deze dertig jaren, eene daling geweest in de politieke 5
i stelling van ons land, voor zoover deze de behoefte aan eene
zeemacht bepaalt? Of zijn bij de ontwerpen van ,,Prins Hen! j
drik", ,,Koning" en ,,Atjeh" andere behoeften over het hoofd
, gezien? . X
,_ Hoe dit zij, welke gronden er mogen bestaan voor het aan- ,
= i
l l
ur