HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 43

JPEG (Deze pagina), 800.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

41
geschutkaliber weinig boven ons ramtorenschip verheven. De
, Turksche ,,Mahmoudye" was 6400, de Spaansche ,,Vitoria" 7250
ton; in Rusland zoude men eerst later schepen, zoo groot als
de ,,Hendrik", gaan bouwen. De Italiaansche pantserschepen
j waren ruim 4000, de Oostenrijksche even over de 5000 ton.
Resumeerende, zien wij dus, dat de ,,Hendrik" het zwaar-
ste bekende geschut en bijna de zwaarste pantsering voerde,
en een waterverplaatsing had va11 ongeveer de helft van die dor
* 1* klasse pantserschepen van andere mogendheden.
In 1874 liep onze ,,Koning der Nederlanden" van stapel,
maar aangezien dit schip bijzonder lang op stapel heeft gestaan,
mogen wij bij de vergelijking gerust een of twee jaar vroeger
voor het te water laten aaimemen. .
Wij vinden dan als de tijdgenooten van dit schip in Enge-
,,_ land de ,,Devastation" en ,,Thunderer" van 9330 ton, waarmede
N de Fransche ,,Richelieu" en de ,,Russische ,,Peter de Groote"
1 ongeveer in grootte overeenkomen; de ,,Dreadnought" en ,,111-
` 4 flexible", van meer dan 10.000 ton, zouden eerst eenige jaren
” later komen. De Duitsche ,,Kaiser" en de Oostenrijksche ,,0us-
tozza" hadden ruim 7000 ton. De ,,Koning" met 5400 ton had
dus eene waterverplaatsing, veel grooter dan de helft van die
zijner vreemde tijdgenooten. De pantserdikte was aanmerkelijk
geringer dan die van de ,,Devastation" en ,,Peter de Groote",
‘ maar grooter dan of gelijk aan die der genoemde Fransche,
Duitsche en Oostenrijksche schepen. Wat het geschut aangaat, ·
p ofschoon men niet gelukkig in de uitvoering, had de ont-
° werper van de ,,Koning" zich toch blijkbaar voorgenomen, het
I schip te voorzien van het zwaarste destijds bekende geschut.
‘ Vergelijken wij nu met dit verleden onze tegenwoordige
i vechtschepen. De waterverplaatsingvan de slagschepen 1** klasse
j van andere mogendheden loopt thans van 10§000 tot 15.000 ton.
Ons type ,,Kortenaer" heeft dus, met zijn 3400 ton hoogstens "
een derde, van vele dezer schepen slechts een vierde der water-
verplaatsing. Dat geschutkaliber en pantserdikte hierdoor ten
zeerste in het nadeel moesten komen tegenover die van vreemde
schepen, is natuurlijk; maar bovendien heeft men het geschut-
kaliber nog lager gekozen, dan de afmetingen van het schip
è noodzakelijk maakten. Dit schijnt vooral daarom niet con-
K