HomeVrouwenkiesrechtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 509.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

. · ' 2O W
_ Eerst als man en vrouw naast elkander werken, zal
` de bedoeling van het Christendom tot uitvoering komen; j,
g ` eerst dan zal liefde treden in de plaats van gezag; en l
eerst dan zal de menschheid voorwaarts schrijden op j
den weg, die haar voert naar dat punt, waar ze geen
r liefde, geen genade en geen barmhartigheid meer zal‘ j`
behoeven, omdat ze genoeg zal hebben aan het eeuwig
­. ` - onwankelbaar RECHT. l
g 1
· Het adres der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht is:
Mejuffrouw I. HISSING, iä
­ , i
. Stephensonstraat 33, ’s­Gmwn/rage.
­ Men wordt lid door zich bij de secretares aan te ;
melden met opgave van het bedrag, dat men jaarlijks {
l · als contributie wenscht bij te dragen. De minimum- if
g r contributie bedraagtf 1.00 ’sjaars. ‘
3