HomeVrouwenkiesrechtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 633.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

IO ,;,·
4
j niet eers! verwaarloosd en daarna opgevoed worden. De l
l vrouw is daar noodig, zeker, noodzakelijk zelfs, maar ,
niet om hier een wonde plek te herstellen, daar iets te ‘
l verbeteren aan het maakwerk van den man alleen. In
het opvoedingswerk ­-· en dat is ten slotte het begin j
l l en het einde van alle werk - moet de wmzw staan {
naast den mem.
Gedacht wordt er tegenwoordig, door ernstige men- {
schen, maar het meest door vrouwen, over een alge- T _
meene ontwapening, over eene oplossing van geschillen
door middel van scheidsgerechten. En waarom zou die ‘·
l niet mogelijk zijn? Maar nooit zal men daartoe geraken
zonder een totale verandering in de wijze van opvoeden. '
Met, opvoeden echter is de wensch om ontwapening
M ook zeer zeker te verkrijgen.
j Het kost een moeder, gesteund door een vader, die i
j haar eert als zijns gelijke, weinig moeite om den van ;
, nature naar het schijnt ieder kind aangeboren strijdlust *
I in het rechte spoor te leiden. Door op te letten van
l het eerste oogenblik af aan, kan zij reeds zeer vroeg
l hare kinderen doen inzien, dat ze door slaan of vechten
l nog naait hebben bewezen, dat ze in het recht zijn,
dat daarvoor andere middelen noodig zijn. Als er maar .
niet een vader of andere huisgenoot naast staat, die
l beweert, dat een jongen zich niet op den kop moet _
j laten zitten, al heeft hij ook ongelijk en als zij zelf en
` hare huisgenooten ook altijd rekenschap geven van a
hunne daden, nooit straffen met slaan, maar enkel en l
alleen door de gevolgen van eigen daden. Men kan de lt
W gevolgen van kinderdaden immers altijd iets meer of
é minder voelbaar maken, naarmate men dat noodig
' oordeelt. Laat men kinderen nooit iets verkrijgen door
· l
{ é