HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 659.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

I I
{ Q
4
~ te · `
z ll
l H
l li
) jï
è fï
|‘«
· De Westindische rubriek­commissie van de Nationale ·
N Tentoonstelling van Vrouwenarbeid heeft gemeend, in
verband met hetgeen er op de tentoonstelling te zien S ;V`·
‘ zal zijn, eenige mededeelingen over de vrouw in onze lil
, Westindische koloniën te mogen uitgeven, ten einde,
' als het kon, de belangstelling in die koloniën aan te
wakkeren, en voorts, om door iets van blijvenden aard
( aan het doel van deze tentoonstelling te herinneren. Wel-
licht zullen enkelen onder de Westindische vrouwen_, hier-
onder begrepen de Nederlandsche vrouwen die eenige fl;
jaren in onze West doorbrengen, zich door deze beschei­
T den poging opgewekt gevoelen om zich meer dan tot ‘ l
` nog toe werd gedaan, toe teleggen op de kennis van .1
het land en van het volk in hunne omgeving. Eerst ‘_
wanneer zij zich die kennis eigen heeft gemaakt, zal de j`
à vrouw, naar wij vermeenen, in de maatschappij in de jj?
tropen den heilzamen invloed kunnen uitoefenen, dien zij jprt
in de hedendaagsche maatschappij in Europa en in Noord-
Amerika reeds bezit; belangstelling en medegevoel in gg,
het lot van anderen alléén zijn voor de hier bedoelde Ell
soort van vrouwenarbeid niet voldoende.
Behalve de voorwerpen, die op deze tentoonstelling
, bijeen zijn gebracht, zijn er ook andere zaken onder
{ vrouwenarbeid begrepen, die moeilijk in beeld of door
E lf
..... r. l te .,..... .. ­ E . `AVA`'