HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 65

JPEG (Deze pagina), 558.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

na. , A,. e » » ~ ·
l
K
III. V
Eene beproeving in het jaar 1836.
i T emsim hief in 1836 in zijn ,,Nederlandsch West­In­ _
j dische eilanden" de volgende klacht aan over de wasch­ _
jj vrouwen op Curaçao.
"· ,,De waschvrouwen, die vooral door het bewas­
I ,,schen der schepelingen een gering middel van be-
, ,,staan vinden, zijn duur en slordig; zij slaan het
j ,,linnen in het zoute rifwater met houten plankjes
j ,,op de klipsteenen aan stukken, of slingeren het
i ,,met de handen tegen de rotsen, waardoor het ver-
` ,,schrikkelijk veel heeft te lijden, en dikwerf met
, ,,franjes of zonder knoopen thuis wordt gebracht.
. ,,O0k betaalt men vooral niet minder dan in Suri-
`i" ,,name, alwaar men op de vuisten in tobben wascht;
,,de gewone prijs is IO centen per stuk tot f 1.50
,,per dozijn, en dan nog veeltijds slecht gestreken
,, en geplooid, terwijl men zich ook niet verwonde-
j ,,ren moet wanneer men het schoonste lijnwaad met
Qi. ,,ijzervlekken (van den groensteen) terug bekomt.
[ ,,Ook moet men vooral toezien, dat men zijn getal,
' ,,en dezelfde hemden, doeken enz. van de wasch­
I ,,vrouwen wederkrijgt."

l