HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 59

JPEG (Deze pagina), 617.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

ä"x. , - o j . r
A
x 57 C
j naar binnen te rooken is. een middel tegen kiespijn. Op
‘ St­.Martin kauwen de vrouwen een ,,squid" (eindje sigaar.) l
Bij vechtpartijen boksen de vrouwen wel eens met het i
j hoofd; dit gebruik is in Suriname onder vrouwen niet
` bekend. De vrouwen rooken daar veel minder. Of het
l_ eene met het andere in verband staat durven wij niet
l beslissen.
ii Aan het booze oog (,,ojada"), aan den boozen geest
(,,djoembi" op St.-Martin), en aan ,,obia" en ,,wisi” (tooverij)
gelooven vrouwen en mannen evenals in Suriname. Op
[L St.­Martin en St.­Eustatius heeft de negerin andere ge-
Yw woonten dan op Curaçao, Bonaire en Aruba. Soms is
er in het bijgeloof op de twee eilandengroepen nog
verschil. Zoo bezit op St.­Martin de obiadokter de macht
g om iemand te doen opzwellen en bersten!; op Curaçao
ii weder kan iemand die met zes vingers wordt geboren
geesten zien, enz.
Als teeken van rouw geldt op Curaçao ook een witten
doek om het hoofd te binden. In een sterf huis worden,
evenals in Suriname, kaarsen gebrand; bij het lijk wordt
ook gewaakt en gezongen; op het oogenblik dat het lijk
j wordt opgelicht is het geschreeuw oorverdoovend. Er
_' wordt na de begrafenis nog acht dagen gebeden en dan
ij feest gehouden. Men noemt dit ,,ocho dia (achtsten dag)
houden.”
ij l
1
(vk; L.