HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 58

JPEG (Deze pagina), 543.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

ȤQ#
_ I Y 111.-
j i
P ¢
[Q
X E
` l S
Nog iets over de vrouw uit het volk in de
kolonie Curaçao. r,
im
Van de vrouw uit de volksklasse in de kolonie Curaçao l
meenen wij geene afzonderlijke beschrijving te moeten <
geven. Behalve voor wat er in het voorgaande hoofdstuk ri
van is gezegd, meenen wij voor de hoofdzaken te mogen
verwijzen naar het opstel over de Surinaamsche negerin _
en voorts nog dit er aan toe te moeten voegen:
De kleeding is eenvoudiger dan in Suriname en meer
naar Europeesch maaksel. Schoeisel worden er veel
meer dan in Suriname gedragen. 1)
Het hoofdvoedsel (dat in Suriname uit gekookte of _'
r gestampte bananen tomtom met bakkeljauw of zoutvleesch ii
i bestaat, is op Curaçao ,,fonche" (maïspodding) of ,,arepa’s"
(maïskoeken), met geitenvleesch, visch of schapenvleesch. =
l Door de Curaçaosche negerin worden pijpen en sigaren `
g gerookt; er wordt zelfs door vrouwen gepruimd! Tot het l
[ laatste wordt ook snuif gebezigd. De sigaren met de asch ‘
Q ’) Het loopen op bloote voeten schijnt in Suriname nadeelig te zijn, en ll
` aanleiding te kunnen geven tot het ontstaan of het verergeren van klier­ Q
koorts (boeboe). In allen gevalle is men er eerder door blootgesteld aan de
aanvallen van de zandvloo of Chica (Pulex penetrans) die zich bij voor- nl
keur onder de nagels van de teenen ingraaft.
(Wk;