HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 52

JPEG (Deze pagina), 681.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

m
` I
t ten daarvan bestaan nog niet en niet alleen in Neder-
land, maar ook in de koloniën, op de verschillende
v eilanden en zelfs in Suriname, in de verschillende distric-
ten onderling, verkeert men ten opzichte van elkanders
arbeid nog in groote onwetendheid. Ook hier ligt
` weder een gebied open voor de vrouw in onze West
die zich bezig wil houden, met wat men maatschap-
pelijk werk zou kunnen noemen. Zoowel daar, als hier
in Nederland, is het de onwetendheid van de beschaafde J
vrouw omtrent de takken van bedrijf, die door hare minder _
A ontwikkelde zuster worden uitgeoefend, méér nog, on- *9 E
wetendheid zelfs omtrent hare nooden en behoeften, die -
haar beletten zich op een ruimer veld dan dat van `
liefdadigheid alléén te bewegen, en in die zaken, in het
beschermen van of ook alleen nog maar in het geven
aan de minder bedeelde, haar afhankelijk doen zijn en haar
als een kind tegen den man doen opzien. Was er ooit
eene vrouw in Nederlandsch Westindië die, om maar _
eens iets te noemen, in woord of geschrift opkwam voor
het belang van eene groep van arbeidsters; die haar t
raad gaf, hare werktuigen verbeterde of haar nieuwe deed ,
l beproeven, betere grondstoffen trachtte te vinden of een
debouché zocht voor hare producten van kunstnijverheid? ä
Hieronder noemen wij eenige soorten van arbeid op,
die door de vrouwen op plantages en gronden worden `{
verricht: j
ovzderöassc/zen (kreupelhout en lianen kappen en op- j
i ruimen) te zamen met mannen. Voor werktuig wordt een
lwuwcr gebruikt, eene soort van sabel met houten greep;
lakken (takken in stukken kappen en opruimen van g
X boschhout), te zamen met mannen; _
j apmzänevz en uzifdragevz van ,,Cappewerzk" (kreupelhout g
N ” ,_ ,,,,_ _ _ AJ', a